Uniwersytet Morski w Gdyni we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk organizuje konkurs grantowy dla studentów. Najlepsze projekty otrzymają finansowe wsparcie na realizację, a zwycięski zespół studentów 10 000 zł na wakacje.

Wyzwania, które stawia gospodarka morska, wymagają innowacyjnych rozwiązań. A gdzie szukać kreatywności i niekonwencjonalnego podejścia do problemów? Najlepiej wśród studentów. Dlatego Port Gdańsk i Uniwersytet Morski w Gdyni organizują konkurs grantowy, w którym udział wezmą studenci UMG. Zrealizowane przez nich projekty umożliwią przeniesienie technologii ze świata nauki do świata biznesu.

– W naszej strategii rozwoju duże znaczenie odgrywają innowacyjne projekty, które umożliwią rozwój Portu. Staramy się czerpać, jak najwięcej z kreatywności młodych ludzi, aby wspinać się na coraz wyższe szczeble możliwości operacyjnych. Chcemy usprawniać pracę w gdańskim porcie, jednocześnie dając studentom szansę sprawdzenia się i doskonalenia – mówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG.

Komisje konkursowe wyłonią najciekawsze pomysły, które będą odpowiedziami na wyzwania określone przez Port Gdańsk. Studenci mogą zgłaszać się zespołowo. Najlepsze projekty otrzymają finansowe wsparcie na realizację, a zwycięski zespół bon na wakacyjną wycieczkę.

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk współpracuje od wielu lat z Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Dzięki współpracy mamy możliwość skorzystania z wiedzy studentów i zaangażowania ich w działania na terenie portu. Studenci będą mogli poznać specyfikę pracy w Porcie, a także skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych wieloletnich pracowników. Tym samym mamy okazję do zaprezentowania młodym ludziom Portu Gdańsk jako być może przyszłego miejsca pracy. W ramach konkursu zachęcamy do generowania interesujących rozwiązań, które będzie można wdrożyć w gdańskim porcie – tłumaczy Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w ZMPG.

– Kształcimy naszych studentów w systemie praktycznym, dlatego mają szansę wejść na rynek pracy doskonale przygotowani merytorycznie. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat nasza Uczelnia wzbogaciła się o nowoczesną infrastrukturę na kwotę ponad 60 mln zł, dzięki której studenci mogą kształcić się w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Konkurs, który organizujemy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, jest szansą dla studentów na wykreowanie innowacyjnego pomysłu albo wdrożenie ciekawego projektu, ale też sprawdzianem dla naszych wykładowców. Naszą misją jest kształcenie studentów na potrzeby pracy w specjalistycznych i niekiedy wąskich dziedzinach związanych z morzem. Cieszy mnie fakt, że Port Gdańsk chce skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, a nasi studenci dostali szansę na sprawdzenie się w warunkach rzeczywistych – mówi prof. Janusz Zarębski, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Konkurs grantowy podzielony jest na cztery etapy. Pierwszy to zbieranie i selekcja otrzymanych zgłoszeń, a także spotkania Komisji Konkursowej UMG z wybranymi zespołami studentów w celu oceny merytorycznej projektów. Wybrane w ten sposób najlepsze pomysły przejdą dalej. Zakwalifikowane do drugiego etapu zespoły staną przed Komisją Konkursową ZMPG. Po poddaniu ocenie propozycji projektów, zostaną wyłonieni finaliści, którzy podpiszą umowę na realizację przedstawionego pomysłu. Ostatni etap to prezentacja ukończonych projektów oraz wręczenie nagrody laureatom konkursu.

– Dziś spotkały się dwa podmioty, które mają gigantyczny wpływ na rozwój polskiej gospodarki morskiej – Port Gdańsk i Uniwersytet Morski w Gdyni. Zebrane podczas realizacji projektów doświadczenia będą ogromną szansą rozwoju dla studentów. Może to zaowocować zarówno w życiu zawodowym, jak i naukowym – tłumaczy Janusz Karp, Dyrektor Departamentu Edukacji w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zarząd Morski Portu Gdańsk stale współpracuje ze start-upami oraz trójmiejskimi uczelniami. Dzięki tej współpracy, w Porcie zostały wdrożone innowacyjne produkty pilotażowe, takie jak system czujników pomiaru emisji pyłu stworzony przez SeaData oraz Inteligentny System Zarządzania Ruchem opracowany przez Parkanizer.

Agata Kupracz, Rzecznik Prasowy

Previous

Nowa atrakcja Gdańska coraz bliżej

Next

Port Gdynia zwiększa efektywność obsługi przeładunków kolejowych

Zobacz również