Port Gdynia jest uniwersalnym portem multimodalnym w europejskiej sieci transportowej TEN- T. Owa przewaga, to między innymi przewaga technologiczna, wynikająca z wprowadzania innowacyjnych zmian, uwzględniających nieodległą przyszłość. Wierzymy, iż należy wychodzić naprzeciw potrzebom rynku, przewidując kierunek rozwoju branży morskiej i jako lider, być inicjatorem zmian i wytyczać trendy wśród europejskich portów morskich, podobnie jak w przypadku systemu AntyDron.

Obecnie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. bada wiele odrębnych zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu autonomiczności o rożnym stopniu. Naszym celem jest utworzenie silnego i skoncentrowanego punktu na mapie Polski, gdzie w drodze współpracy podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora jednostek autonomicznych i bezzałogowych, będą podejmowane nowatorskie inicjatywy rozwojowo-badawcze.

Celem przeprowadzenia Manewrów Jednostek Bezzałogowych w Porcie Gdynia jest zbadanie szeroko rozumianych zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz innymi elementami infrastruktury portowej, czy jednostkami załogowymi. Z uwagi na konieczność przygotowania się do obsługi tego typu statków w Porcie Gdynia, podejmujemy inicjatywy, które w przyszłości pozwolą nam stworzyć odpowiednią infrastrukturę, a co za tym idzie, sprawnie wejść w nowy etap rozwoju żeglugi morskiej. Będzie to możliwe po uprzednim zbadaniu wielu aspektów z tym związanych.

Manewry / Testy jednostek bezzałogowych w naszym porcie pozwolą poznać kwestie związane z:

– poruszaniem się jednostek bezzałogowych w kanałach portowych

– możliwościami zastosowania systemu RTK z systemami jednostek bezzałogowych 

– przygotowaniem danych wejściowych do nowego systemu IT dla jednostek bezzałogowych
we współpracy z systemem RTK i innymi systemami funkcjonującymi w Porcie

– zależnościami jednostek bezzałogowych podczas wykonywania manewrów

– identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej

– identyfikacją oraz określeniem warunków brzegowych w aspekcie infrastruktury portowej niezbędnej do obsługi jednostek MASS

–  pracą jednostek bezzałogowych przeprowadzających inspekcję wizualną nabrzeży

–  pracą jednostek bezzałogowych dokonujących specjalistycznych pomiarów w tym sondażu dna
za pomocą sondy 3D

– określeniem możliwości przekazywania informacji między dwoma jednostkami bezzałogowymi
w trakcie wykonywania manewrów.

W drodze analiz oraz posiadanych doświadczeń będziemy mogli wnieść swój wkład do dopiero tworzonych przez IMO oraz MGMiŻŚ przepisów.

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak

Previous

Port Gdańsk łączy Polskę i Singapur

Next

Uczciliśmy zmarłych

Zobacz również