Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku. W jubileuszowej, XX edycji targów, przygotowanej pod patronatem i we współpracy merytorycznej z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wzięło udział ponad 250 firm i organizacji z 23 krajów. Targi były dostępne dla zwiedzających w dniach 9-11 września 2019 w godzinach 10.00-17.00.

Tematyka targów BALTEXPO 2019 objęła główne obszary gospodarki morskiej:

·         Przemysł okrętowy

·         Offshore

·         Infrastruktura portów i przemysłu morskiego

·         Logistyka w transporcie morskim

·         Żegluga morska i przybrzeżna

·         Żegluga śródlądowa i gospodarka wodna

·         Bezpieczeństwo i ochrona portów i żeglugi

·         Ochrona środowiska

·         Edukacja i crewing

·         Media

W programie tegorocznych targów znalazły się liczne konferencje, debaty i spotkania B2B, w tym:

•    Podpisanie umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Zarządem Morskiego Portu Gdynia (beneficjent) na dofinansowanie projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Projekt o wartości całkowitej 69 821 304,70 PLN zostanie dofinansowany w kwocie 19 800 000,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

•    Debata otwarcia „Przemysł stoczniowy i porty: jaka rola dla państwa?”

•    Wręczenie nagród „Złota Kotwica”

Specjalne wyróżnienie „Osobowość roku gospodarki morskiej” dla Zygmunta Chorenia

•    Wręczenie nagród Dziennika Bałtyckiego „TOP 100”

Wieczorne przyjęcie Barbecue Evening, 9 września 2019 r. Główna atrakcja – piękny, dynamiczny i kolorowy występ artystów

•    Konferencja „Nowy Jedwabny Szlak: szansa czy zagrożenie dla polskich portów”

•    Seminarium informacyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Granty norweskie dla branży morskiej – finansowanie inwestycji”

•    Konferencja „Gaz ziemny w gospodarce morskiej Polski – teraźniejszość i przyszłość”

•    Morskie Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

•    Konferencja „Energia z morza – morska energetyka wiatrowa”

•    Konferencja „Bezpieczeństwo portów i żeglugi”

•    Konferencja „Edukacja – jaki model kształcenia kadr dla przemysłów morskich : wyzwania i możliwości ich realizacji”

•    Spotkanie DNV GL Designers Forum  “Market and Rules update“ (konferencja w języku angielskim)

•    Konferencja „Polskie specjalizacje w przemyśle stoczniowym”

Uczestnicy

Swój udział w BALTEXPO 2019 zapowiedzieli m.in. Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Tomasz Słaboszewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tekst: www.baltexpo.ztw.pl

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

60. Regaty Gdynia – Władysławowo – Gdynia w 2019 roku

Next

Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland – Konsal Challenge 2019

Zobacz również