MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Spółka z o.o., zmienia nazwę na HES Gdynia Bulk Terminal Spółka z o.o. Nowa nazwa obowiązuje od 19 marca br. i jest wynikiem ujednolicenia nazw spółek funkcjonujących w ramach grupy HES InternationalIdeą właściciela jest aby terminale posiadały w nazwie przedrostek „HES”, następnie nazwę miejsca, w którym prowadzona jest działalność oraz funkcję pełnioną przez daną spółkę – „Bulk Terminal”. Ponadto jest to efekt budowania silnej marki HES International na globalnym rynku przeładunków portowych, która ma dostarczać wysokiej jakości rozwiązania logistyczne swoim klientom.

Zmiana nazwy Spółki wiąże się z wdrożeniem nowego logo oraz aktualizacją adresów poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej. Dawny MTMG  – Morski Terminal Masowy Gdynia pełni w Porcie Gdynia rolę terminalu uniwersalnego, świadcząc przez 24h na dobę usługi przeładunkowe i składowe suchych ładunków masowych, takich jak: węgiel, koks, ruda, zboża oraz pasze, biomasa, cukier, minerały kruszywa, nawozy, jak również przeładunku płynnych ładunków masowych (w tym chemikaliów klas 3, 6, 8 i 9 wg kodu IMDG) oraz ropy i przetworów naftowych. HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o. usytuowany jest przy głównym wejściu do portu gdyńskiego i posiada doskonałe połączenie z systemem komunikacji drogowej, jak i kolejowej.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe HES Gdynia Bulk Terminal Spółka z o.o.

Previous

Morska energetyka wiatrowa na targach BALTEXPO 2019

Next

Wiadukt w Porcie Gdańsk prawie ukończony

Zobacz również