2019 rok został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej, co w sobotę 23 lutego zainaugurowano również w Wyszkowie. W uroczystości wzięło udział wielu gości związanych z morzem, którzy przybyli na to wydarzenie z wielu stron Polski. Spotkanie uświetnił widowiskowy występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Na scenie wystąpił także zespół reprezentujący Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

Z inicjatywy kontradmirała Kazimierza Porębskiego 1 października 1918 r. w Warszawie odbyło się zebranie organizacyjne, na którym powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. Tym samym powstała pierwsza w historii Polski organizacja społeczna o szerokim profilu morskim i rzecznym. Stowarzyszenie wyznaczyło sobie wówczas takie cele, jak: opracowanie zasad organizacyjnych rozwoju żeglugi i portów, wyznaczenie kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej i morskiej, przeprowadzenie szkolenia zawodowego wśród pracowników żeglugi, ustalenie polskiej terminologii morskiej i żeglugowej, popularyzowanie idei żeglugi i sportów wodnych wśród społeczeństwa.

Prezes wyszkowskiego oddziału Ligi Elżbieta Kasińska

W wyszkowskiej inauguracji roku LMiR towarzyszyło wielu gości związanych z morzem, jak wiceprezes Ligi kmdr Marek Padjas wraz z ligowcami,  burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska, kmdr ppor. Joanna Wojtuska-Mazur z Centrum Operacji Morskich, kmdr Kazimierz Pulkowski – szef Szkolenia 3 Flotylli Okrętów, kmdr Mariusz Jankowski z Akademii Marynarki Wojennej, Jerzy Dąbrowski – działacz Ligi Morskiej od 1948 roku, ppłk pil. Czesław Łaszuk z Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Nie zabrakło też aktora Sławomira Jodełki znanego z wcielania się w różne postaci historyczne. Tym razem wystąpił w mundurze gen. Hallera. Obecny był również płk pil. Kazimierz Pogorzelski – prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, kmdr Janusz Taber przewodzący najstarszemu klubowi żeglarskiemu – Yacht Klub Polski. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele lokalnych władz, a także wyszkowscy miłośnicy żeglarstwa i przyjaciele Ligi, jak Klub Żeglarski Spinaker z kmdr Piotrem Eychlerem na czele, mjr Agnieszka Krystman z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, dyrektorzy i nauczyciele szkół średnich i podstawowych z Wyszkowa i Wołomina oraz ks. kan. Zdzisław Golan – proboszcz sanktuarium św. Idziego i Kapelan Oddziału Wyszkowskiego Ligi ks. Robert Ratomski.

Uroczystość rozpoczęto od wyróżnień dla młodych ligowców. Znaczki i legitymacje ligowe otrzymali Oskar Durda, Jerzy Lasota, Karol Poplewski, Oliwier Wiśniewski. Paweł Różański, Jerzy Puścian i Jerzy Dąbrowski za pracę na rzecz Ligi obdarowani zostali medalami 100-lecia LMiR. Następnie wszystkich gości w znany im klimat rejsów wprowadzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne. W swoich „Opowieściach morskich” zabrali publiczność do najdalszych zakątków świata: Azji, Ameryki Północnej, Afryki i Japonii. Przedstawienie na miarę widowiska teatralnego powstało pod kierownictwem Doroty Jastrzębskiej. To najmłodsze pokolenie ligowców, którzy swoją przygodę z morzem dopiero rozpoczynają. Porywający występ zakończyło wspólne z publicznością wykonanie znanej piosenki żeglarskiej „Hej, me Bałtyckie Morze”. Cały występ został nagrodzony owacją na stojąco.

Spotkanie było też okazją do podsumowania rejsu „Z Bugiem do Bałtyku” tratwą „Pielgrzym” z Wyszkowa na Westerplatte. W nastrój tej wyprawy wprowadził zgromadzonych specjalnie przygotowany film. Podziękowania za zaangażowanie w zorganizowanie wyprawy, pomoc i przychylność prezes wyszkowskiego oddziału Ligi Elżbieta Kasińska przekazała w formie medali 100-lecia LMiR i dyplomów burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu, ale też Adamowi Mrozowi, Maciejowi Paradowskiemu, Piotrowi Eychlerowi i pomysłodawcy rejsu Wojciechowi Chodkowskiemu, który z rąk kmdr Marka Padjasa wiceprezesa LMiR otrzymał też biało-czerwoną banderę z rejsu na przylądek Horn z napisem „Jan Paweł II”.

Podziękowano również osobom, które z Ligą są od lat, za pomoc również techniczną i wsparcie artystyczne w obchodach 100 lecia LMiR na Zamku Królewskim 29.09.2018 r. Medale 100-lecia LMiR i dyplomy z podziękowaniem otrzymali: Rewia Dziecięca Sylaba, Dar-Pol Dariusz Kulesza, Pomel Paweł Trzciński, Adam Janus, Drukarnia TORRO.

Za pomoc i współpracę oraz ciepłe przyjęcie złożono podziękowania dla wszystkich Włodarzy Miast leżących nad Bugiem, Narwią i Wisłą. Tratwa „Pielgrzym” w drodze na Westerplatte zatrzymywała się w wielu miastach. Flagi tych miast zawieszano na osiemnastometrowym maszcie, symbolizującym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nowy Dwór Mazowiecki był jednym z takich przystanków. W imieniu burmistrza tego miasta Jacka Kowalskiego ppłk pil. Czesław Łaszuk gratulował wyprawy, ale też zdradził tajemnicę, jaka zadziała się podczas przycumowania wyszkowian. Jak mówił – W obawie o zdrowie podróżujących, którzy mieli przed sobą jeszcze dużo drogi dostali w prezencie worek cebuli, worek czosnku i rozgrzewające napitki. Prawdopodobnie im się to przydało, bo żadne z nich nie zachorowało. Wrócili zdrowi i cali!Taka jest braterskość pilotów i marynarzy – podkreślił.

Zorganizowanie dłuższego rejsu, bo do Pucka zaproponowała burmistrz tego miasta Hanna Pruchniewska wręczając jednocześnie podziękowania za uczestnictwo w Marszu Śledzia, w którym w ubiegłym roku wzięli udział wyszkowscy włodarze: Grzegorz Nowosielski i Adam Mróz.

Spotkanie zakończył koncert zespołu Dragon z Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie pod kierunkiem Beaty Burczak. Występ został podzielony na dwie części. Pierwsza to przeboje zapomniane, ale chętnie śpiewane, co udowodniły morskie wilki zasiadające na widowni. W drugiej części goście mogli usłyszeć współczesne utwory wykonywane przez znanych artystów. Koncert zakończył się bisem najbardziej znanej polskiej pieśni morskiej ,,Morze nasze morze„.

Tekst: Marek Padjas

Zdjęcia: Jerzy Puścian

Previous

Oświadczenie Zarządu CRIST S.A.

Next

Pracownicy z Korei Północnej byli zatrudniani również w Europie

Zobacz również