30 września br. Akademia Marynarki Wojennej o godzinie 12:00 w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego rozpoczęła rok akademicki 2019/2020.

Na wstępie wszystkich obecnych (a była to długa lista gości wymienionych osobiście – dop. red.) przywitał Rektor-Komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Po rektorskim przemówieniu przeprowadzona została immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów. Podczas uroczystości wręczono także wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Wyróżnieni zostali także najlepsi studenci oraz wręczono Odznaki Honorowe Akademii Marynarki Wojennej. Wykład inauguracyjny na temat: „Bezpieczeństwo dostaw nośników energii w dobie neo-nawalizmu, jako zadanie określające kierunki rozwoju Marynarki Wojennej” prof. dr hab. Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrodzonych zapraszał Prorektor ds. Kształcenia, kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW
Prorektor ds. Nauki, kmdr rez. dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW

Po inauguracji roku akademickiego wszyscy zostali zaproszeni do Akademickiego Centrum Sportowego, gdzie odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowoczesnej pływalni, która została dołączona do istniejącego od 2016 roku kompleksu sportowego. Pomiędzy obiektami można przemieszczać się dzięki holowi.

Uroczystości otwarcia i chrztu obiektów basenowych poprowadził Arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź
Na zakończenie odbyły się pokazy pływackie i baletu na wodzie

Budowa pływalni rozpoczęła się w październiku 2017 roku, a ukończona została w lipcu tego roku. Obiekt składa się z 2 basenów oraz zespołu saun i części relaksacyjnej. Basen sportowy, z widownią na 170 miejsc, o długości 25 metrów i szerokości 23 metrów jest złożony z ośmiu torów (szerokość toru 2,6 m, głębokość basenu od 1,9 m do 2,4 m). Drugi basen szkoleniowy jest niecką wielofunkcyjną z ruchomym dnem o długości 15 metrów i szerokości 8 metrów przeznaczony dla kursów nurkowych ITR oraz nauki pływania dla dzieci.

Do obiektów dostęp mają nie tylko studenci, kadra i pracownicy, ale może mieć każdy. Hale sportowe, basen, siłownia, ścianka wspinaczkowa itd. są udostępniane również dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoją kondycję i sprawność. Ponadto korzystają z nich kluby sportowe organizując treningi i mecze. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły można znaleźć na stronie Akademickiego Centrum Sportowego.

Budowę pływalni zrealizowała firma NDI z Sopotu. Koszt budowy to 26,5 mln zł. (wyróżniona podczas  Pieniądze w zdecydowanej większości pochodzą z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, część z nich dołożyła uczelnia.

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego AMW

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz i Cezary Spigarski (również komentarz)

* * *

Akademia Marynarki Wojennej prowadzi studia na czterech wydziałach: Mechaniczno – Elektrycznym, Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. które proponują 12 kierunków na studiach cywilnych i 5 kierunków dla studentów wojskowych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia posiada także szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Previous

225 lat gdańskiego CONRADINUM

Next

Otwarcie Magazynu Wysokiego Składowania w Centrum Logistycznym Portu Gdynia

Zobacz również