1 maja b.r. w PGZ Stoczni Wojennej weszły w życie nowe Regulaminy Pracy i Wynagradzania. Są wynikiem ponad półrocznych negocjacji zarządu ze związkami zawodowymi i wprowadzają szereg rozwiązań atrakcyjnych dla pracowników a jednocześnie bezpiecznych i korzystnych dla pracodawcy.  

Opracowane zostały taryfikatory: stanowiskowy i wynagrodzeń zbudowane w oparciu o metodykę i raporty płacowe jednej z wiodących międzynarodowych firm doradczych. Na mocy nowych regulaminów taryfikatory te będą co roku aktualizowane zgodnie ze zmieniającym się poziomem wynagrodzeń w gospodarce krajowej. Przyjęte rozwiązania dają możliwość porównywania płac w Stoczni z dowolnym rynkiem odniesienia w Polsce, jak i za granicą dla każdej z 11 wprowadzonych kategorii zaszeregowania.

Płace w Stoczni Wojennej rosną sukcesywnie od przejęcia upadłego przedsiębiorstwa przez Polską Grupę Zbrojeniową. W roku 2018 wzrost tylko części zasadniczej wyniósł średnio 10,8%. Do tego dochodzą wypłacane od połowy ubiegłego roku i adresowane do wszystkich pracowników nagrody kwartalne, które wynoszą od 8,5 do 15% w zależności od poziomu stanowiska.

Wzrost wynagrodzeń wiąże się z coraz większym poziomem zamówień, co powoduje również zapotrzebowanie na nowych pracowników. Stocznia w ubiegłym roku zatrudniła 60 osób, głównie na stanowiskach produkcyjnych i inżynierskich. Do końca bieżącego roku planowany jest wzrost zatrudnienia o kolejnych 70 pracowników. Stocznia poszukuje przede wszystkim pracowników produkcyjnych, projektantów i technologów, ale otwarte są rekrutacje także na stanowiska do działów finansowego, zakupów, kooperacji i handlowego. Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, ale na życzenie kandydatów dostępne są także inne formy współpracy. 

Rosnące wymagania rynku pracownika oraz ciągłe zapotrzebowanie Stoczni na nowych pracowników sprawiły, że wspólnie ze stroną społeczną podjęliśmy wysiłek uregulowania na nowo zasad zatrudniania i wynagradzania. Pomimo że negocjacje nie były łatwe udało nam się znaleźć odpowiedzialny kompromis gwarantujący zarówno pracownikom jak i pracodawcy odpowiedni poziom elastyczności i bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne, gdyż otwieramy się coraz bardziej na ludzi młodych, którym sztywne reguły nie bardzo odpowiadają. Ponadto większa elastyczność zasad sprzyja swobodzie myślenia innowacyjnego i inicjatywie własnej, na czym nam bardzo zależy – mówi Konrad Konefał, prezes Stoczni.

Wprowadzono m.in. na stanowiskach umysłowych możliwość rozpoczynania pracy w półgodzinnym przedziale pomiędzy godz. 7 a 8 oraz możliwość łatwiejszego odebrania nadgodzin w postaci czasu wolnego dzięki wydłużeniu okresu rozliczeniowego do 4 m-cy. Dla członków zespołów projektowych przewidziano zadaniowy czas pracy. Rozwiązania te sprzyjają szczególnie tym, którzy potrzebują większej swobody w dysponowaniu swoim czasem, np. z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami starszymi.

Dla pracowników na stanowiskach fizycznych udogodnieniem będzie dłuższa przerwa śniadaniowa umożliwiająca komfortowe spożycie posiłku bez obawy o zastosowanie środków dyscyplinujących z powodu spóźnienia się w powrocie na stanowisko pracy. Dla tej grupy przewidziano także dodatki za prace w warunkach szkodliwych, spawalnicze oraz za udział w próbach morskich. 

Uregulowano także tryb i zasady ubiegania się pracownika o podwyżkę bądź awans czy nagrodę. Z wnioskiem o ich przyznanie może zwrócić się każdy bezpośrednio do zarządu. Rozpatrzenie wniosku będzie odbywało się według transparentnych zasad, a wnioskujący ma prawo do zachowania w poufności złożonego wniosku.

Jednocześnie wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zachowania zdrowia i ochrony pracujących przed lekkomyślnymi zachowaniami osób nieprzestrzegających wewnętrznych przepisów. Od dłuższego już czasu obowiązuje specjalna procedura przeciwdziałająca ewentualnemu mobbingowi. Mamy świadomość, że pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników wymaga nie tylko dobrego wynagrodzenia. Dlatego staramy się uczynić Stocznię jeszcze bardziej bezpiecznym i przyjaznym miejscem pracy – podsumowuje prezes Konrad Konefał.

Tekst: materiały prasowe PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Zdjęcia: www.oficynamorska.pl

Previous

Głębokowodny Terminal Kontenerowy - konferencja prasowa

Next

Gdynia gościła królową

Zobacz również