W piątek 29 listopada, o godz. 16.00 odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, wieńczący akademickie obchody Dnia Podchorążego. Podczas ceremonii studenci wojskowi AMW objęli symboliczne dowodzenie nad Uczelnią. Funkcję Honorowego Rektora – Komendanta w tym dniu pełnił bsm. pchor. Michał Grozalski, pozostałe dowódcze stanowiska także zostały tradycyjnie „przejęte” przez podchorążych.

Podczas uroczystości najlepsi studenci wojskowi zostali wyróżnieni za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności społecznej oraz godne reprezentowanie Uczelni. W trakcie obchodów wystawiono posterunek pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, pod którym złożone zostały kwiaty. Ponadto delegacja podchorążych zapaliła znicze przy tablicach upamiętniających poległych i pomordowanych podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej. Studenci wojskowi wystawili warty honorowe, a także objęli służbę oficera dyżurnego AMW. Wcześniej, bo o godz. 10:00, w ramach Dnia Podchorążego odbył się konkurs wiedzy „Marynarka Wojenna wczoraj i dziś”.

Przemawia Rektore-Komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

Tego samego dnia, o godz. 8:00, również w ramach Dnia Podchorążego, po raz pierwszy w historii odbyło się uroczyste ślubowanie złożone przez 185 uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus.

Odbyły się także zawody sportowe o „Puchar Honorowego Rektora – Komendanta AMW”, podczas których reprezentacje podchorążych zmagały się w kategoriach: sztafeta biegowa, piłka siatkowa, turniej rzutów do kosza, walka na bomie oraz przeciąganie liny. W przeddzień głównych obchodów, w czwartek 28 listopada, w godz. 9:00-14:00 w Akademii Marynarki Wojennej zorganizowano Dzień Otwartej Uczelni. Natomiast już wcześniej, bo 22 listopada odbył się tradycyjny Bal Podchorążego, w którym wzięły udział zagraniczne delegacje z Akademii Marynarki Wojennej Niemiec, Bułgarii, Holandii i Danii. Bal zaszczycili swoją obecnością: inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański wraz z zastępcą kontradmirałem Krzysztofem Zdonkiem oraz dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.

* * *

29 listopada 1830 roku nastąpił atak na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy armii polskiej Wielkiego Księcia Konstantego. Akcję powstańczą zainicjowali podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod dowództwem swojego instruktora, podporucznika Piotra Wysockiego. Dzień ten zapoczątkował Powstanie Listopadowe i jest jednocześnie świętem wojskowych studentów nazywany Dniem Podchorążego. Obecnie jest uroczyście obchodzony we wszystkich uczelniach wojskowych.

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego AMW

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

XVI Gala Plebiscytu Orzeł Pomorski 2019

Next

Yacht Day 2019 na Politechnice Gdańskiej

Zobacz również