17 grudnia br. Rada Interesantów Portu Gdynia opublikowała oświadczenie związane z planowaną blokadą portów morskich przez właścicieli jednostek oferujących bałtyckie rejsy wędkarskie, w związku z ich protestem przeciwko zakazowi wydanemu przez Unię Europejską, a zakazującemu połowów dorsza we wschodniej części Bałtyku. Poniżej treść oświadczenia (oryginalny plik został na potrzeby prezentacji z dwóch stron przerobiony na jedną) (cs) (źródło: www.port.gdynia.pl)

Według informacji na stronie portu gdyńskiego można też znaleźć i tę poniższą.

Walne Zgromadzenie Członków Rady Interesantów Portu Gdynia wybrało nowy skład na XII kadencję. Na czele zarządu stanie Piotr Pawłowski z Bałtyckiego Terminalu Zbożowego Gdynia.

Publikujemy pełen skład osobowy:
Zarząd Piotr Pawłowski – Przewodniczący Rady
Sławomir T. Kalicki – Wiceprzewodniczący Rady
Maciej Zaczek – skarbnik
Jan Jarmakowski – sekretarz
Ryszard Drzymalski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: 
Karolina Włodarczyk – Przewodnicząca Komisji
Adrian Kiedrowski – członek Komisji
Jerzy Majewski – członek Komisji

Rada Interesantów Portu Gdynia powołana została z dniem 01 sierpnia 1997 roku na mocy art.12 Ustawy z dnia 20.12.1996 roku o portach i przystaniach morskich, która miała wprowadzić w polskich portach morskich, w tym w Gdyni, nowy porządek prawny, organizacyjny i własnościowy. Podstawowe obszary jej działalności to:

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów, czy wręcz konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, biorącymi udział w obrocie portowym, będącymi lub nie członkami RIP Gdynia
  • Reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia na zewnątrz
  • Reprezentowanie interesów członków RIP Gdynia w kontaktach z Zarządem i Radą Nadzorczą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Previous

Uczczono pamięć Admirała Stanisława Mieszkowskiego

Next

Konferencja naukowa „Stocznia Gdańska w okresie największego wzrostu potencjału produkcyjnego (lata 1950-1965)”, z wielkim dramatem „Konopnickiej” i śmiercią 22 ludzi w tle

Zobacz również