W nawiązaniu do pojawiających się w polskich i zagranicznych środkach masowego przekazu informacjach na temat rzekomego zatrudnienia pracowników północnokoreańskich przez CRIST S.A. pragniemy poinformować, że nie polegają one na prawdzie. CRIST S.A. zawsze przestrzegał polskiego i europejskiego prawa oraz starał się zachować najwyższe standardy współpracy ze swoimi podwykonawcami, dostawcami i pracownikami.

CRIST S.A. nigdy nie zatrudniał północnokoreańskich pracowników. W ramach wykonywanych projektów niejednokrotnie zlecamy niektóre usługi na zewnątrz. W przeszłości jednym z naszych podwykonawców była firma ARMEX Sp. z o.o. W toku tej współpracy okazało się, że korzysta ona z pracowników z Korei Północnej, nie mieliśmy wpływu na narodowość zatrudnionych przez ARMEX pracowników, tym bardziej nie mieliśmy wpływu na warunki ich zatrudnienia. Po ujawnieniu tej okoliczności, kierowani troską o wysokie standardy zakończyliśmy współpracę w lipcu 2016 roku.

Fot.: Kacper Kowalski/aeromedia.pl

Niezależnie od powyższego podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu obrony przed niesłusznymi oskarżeniami, sugerującymi działania CRIST S.A. sprzeczne z zasadami i przepisami prawa, a także podstawowymi standardami etycznymi. Apelujemy, aby przed publikacją jakichkolwiek materiałów na temat CRIST S.A. postępować w zgodzie z kanonem dziennikarskiego rzemiosła, tj. zwrócić się o informacje u źródła, co pozwoli uchronić się przed rozpowszechnianiem nieprawdy.

Z poważaniem,

Zarząd CRIST S.A.

Previous

Chrzest holownika H-1 "Gniewko"

Next

Nad Bugiem też kochają morze

Zobacz również