Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał w czwartek, 10 października br. list intencyjny z Zarządem Morskiego Portu Gdynia w obszarze współpracy zmierzającej do zwiększenia dynamiki rozwijającego się eksportu zbóż od polskich producentów.

Podpisana właśnie umowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Portem Gdynia umożliwi efektywniejsze wykorzystanie potencjału Portu oraz usprawni współpracę, pozwalając polskiemu rolnictwu wyjść na głębokie wody. Port Gdynia poprzez znakomite skomunikowanie z prawie całą Polską sytuuje go w wyjątkowej pozycji dla zwiększenia eksportu polskich produktów rolnych powiedział obecny na podpisaniu Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podpisanie listu intencyjnego z Zarządem Morskiego Portu Gdynia ma na celu stworzenie warunków służących obsłudze strumienia ładunków z płodami rolnymi eksportowanymi poza granice Polski z wykorzystaniem infrastruktury portów morskich oraz kolejowej.

W Porcie Gdynia funkcjonują terminale zbożowe, które posiadają doskonałe warunki do świadczenia usług realizowanych w standardach HACCP and GMP+B3 w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa obrotu ładunków. Dysponują one powierzchnia magazynową o pojemności co najmniej  71 tys. ton,  w skład której wchodzą magazyny płaskie, silosy i  elewatory zbożowe.

W strategii Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na najbliższe lata, planowana jest przebudowa nabrzeży, która zwiększy zdolności w obszarze obsługi statków eksportujących polskie zboże – powiedział Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Z roku na rok rosną wymagania odbiorców polskiego zboża na świecie. Liczy się nie tylko cena, ale także warunki transportu, szybkość dostawy, obsługa, bezpieczeństwo transakcji – powiedział Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wsparcie polskiego rolnictwa następuje także na inne sposoby. Krajowy Ośrodek Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz grupą kapitałową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje projekt Platforma Żywnościowa, który umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych. Głównym celem projektu jest utworzenie platformy handlu w formie elektronicznej giełdy towarowej. Przewidywany start pilotażowej wersji giełdy zaplanowano na 1 marca 2020 r.

Platforma żywnościowa umożliwi eksporterom oferowanie jednorodnych i dużych partii zbóż, co w połączeniu z możliwościami eksportowymi za pomocą polskich portów morskich będzie stwarzało możliwość dostawy produktów rolnych, w tym zboża, w każde miejsce na świecie – podsumował Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia

Next

Położenie stępki, chrzest i wodowanie w Remontowa Shipbuilding S.A.

Zobacz również