W dniach 16-17 stycznia 2019 r. odbyło się Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich. Wydarzenie było zorganizowane przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni we współpracy z Saab pod patronatem Ambasady Szwecji w Polsce. To było pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce.

Rozpoczęto od uczczenia pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Minuta ciszy, po której dopiero Rektor-Komendant kontradmirał profesor Tomasz Szubrycht wyjawił cel odbycia Forum i przywitał gości. Jak mówił: jesteśmy tu, na pierwszym polsko-szwedzkim Forum Technologii Morskich (a nasza współpraca ze współorganizatorem konferencji, Firmą Saab, trwa już od kilku lat), aby się poznać, zrozumieć, nawiązać znajomości, które później przełożą się na powiązania naukowe, na rozszerzenie współpracy, czy też na działalność w sferze biznesowej
Przemówienie Stefana Gullgrena – Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce

Tematyka Forum (program – kliknij tu) obejmowała dyskusję na temat kierunków rozwoju techniki morskiej w Polsce i Szwecji w długoterminowej perspektywie, wyzwań i możliwości współdziałania pomiędzy nauką, przemysłem i siłami zbrojnymi, kwestii komercjalizacji wyników badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych oraz możliwych obszarów współpracy ze start-upami.

Daniel Larsson, Radca Ambasady Szwecji mówił jak ważne są dla Szwecji innowacyjne technologie, gdzie stanowią podstawę rozwoju gospodarki. Jak zauważył w Polsce ma to bardzo wysoki priorytet dla rządu, dla miast, przemysłu, dla marynarki. „Widzimy tu szerokie pole do współpracy i wspólnych działań”

Dr Andrzej Kilian, prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. „Jako CTM mamy sporo osiągnięć. To, co dostarczamy Marynarce Wojennej jest bazą do naszego szerszego wyjścia na rynek. Jesteśmy aktywni w wielu projektach, również międzynarodowych, a to pozwala nam pokazać potencjał zarówno badawczy, jak i produktowy.” Mówił też o widocznych już dzisiaj, systemach zamontowanych na okręcie (ORP „Kormoran” – dop. red.), które fizycznie istnieją, można je zobaczyć, dotknąć, sprawdzić, a mowa tu o systemie dowodzenia, systemie ochrony biernej (składający się z szeregu podsystemów), o łączności i procesie integracji. Prezes dodał: „zdziwienie, że Polska potrafiła zrobić taki system samodzielnie jest bardzo miłe. Ci, którzy widzą to rozwiązanie, interesują się i zadają szereg pytań wskazujących, że rozważają możliwość jego zakupu”
W przerwie międzypanelowej – wspólne zdjęcie uczestników

W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 uczestników związanych ze środowiskiem morskim, reprezentujących m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Marynarki Wojennej, Marynarkę Wojenną Królestwa Szwecji, Szwedzki Uniwersytet Obronny (SEDU), Uniwersytet w Lund, Saab Kockums, Politechnikę Gdańską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, szwedzką Agencję Badań i Rozwoju FOI, szwedzką Agencję Innowacji VINNOVA, OBR CTM Gdynia oraz gospodarza Forum – Akademię Marynarki Wojennej.

Poprzez organizację Forum Technologii Morskich rozpoczynamy kolejny etap współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a firmą Saab. Ważne jest, żeby specjaliści mogli się poznać, nawiązać znajomości, które będą przekładać się na rozwiązania naukowe i biznesowe – powiedział prof. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Polsko-Szwedzkie Forum Technologii Morskich jest dowodem na głębokie więzi, które łączą nasze kraje na wielu poziomach: sił zbrojnych, środowiska akademickiego i przemysłu. Wszyscy jesteśmy zależni od efektywnej i bezpiecznej współpracy sektora morskiego. Ta konferencja podkreśla naszą bliską współpracę – powiedział Jyrki Kujansuu, szef Saab w Polsce.

Celem Forum jest stworzenie platformy służącej wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi i szwedzkimi ośrodkami akademickimi i naukowymi, centrami badawczo-rozwojowymi i instytucjami zaangażowanymi w projekty badawcze w obszarze technologii morskich, a także rozwijaniu współpracy technologicznej pomiędzy Polską i Szwecją. Ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu obronnego i stoczniowego, oraz rozwijania współpracy ze start-upami.

www.saabgroup.com

Wspólpracę Akademii Marynarki Wojennej i Saab obrazuje film:

Twitter: https://twitter.com/Saab/status/1083312082488094720

Linkedin: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6489069634166284288 

Kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz, Cezary Spigarski

Poniżej kilka zdjęć z dnia poprzedzającego konferencję i przywitania gości w bibliotece AMW

* * *

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu.

Akademia Marynarki Wojennej współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także firmami. Od kilku lat rozwija współpracę z grupą SAAB, a zwłaszcza ze stocznią Saab Kockums.

Saab dostarcza wiodące produkty, usługi i rozwiązania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa publicznego na całym świecie. Spółki grupy Saab działają i zatrudniają pracowników na wszystkich kontynentach. Dzięki pragmatycznej, nastawionej na innowacje i współpracę filozofii działania, Saab stale rozwija i ulepsza nowe technologie w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów.


Previous

Pogrzeb Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Next

Akademia Przemysłów Morskich

Zobacz również