25 nowych inwestorów, 531,5 mln zł deklarowanych inwestycji i 764 nowych miejsc oraz utrzymanie 3570 etatów. Dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miniony rok był bardzo udany, również pod kątem napływu nowych inwestycji.

11 nowych inwestycji powstanie w województwie kujawsko-pomorskim, 10 – w pomorskim, a 4 w innych częściach kraju. 15 nowych inwestorów to firmy polskie, a 10 – z kapitałem zagranicznym. 12 przedsiębiorstw to firmy duże, 1 średnia i po 6 małych i mikro.

Ośmiu z 25 nowych przedsiębiorców to firmy, które otrzymały decyzję o działalności w strefie według obowiązującej od połowy ubiegłego roku ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Pierwsza decyzja, przyznana spółce Plastica z województwa kujawsko-pomorskiego, była jednocześnie pierwszą w kraju.

Ustawa zmieniła zasady inwestowania w strefach ekonomicznych, znosząc praktycznie ich granice i stwarzając większe szanse na uzyskanie pomocy publicznej małym i średnim firmom. Specjalne strefy ekonomiczne zmieniły model funkcjonowania: stały się jedną Polską Strefą Inwestycji, zarządzaną przed podmioty regionalne odpowiedzialne za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych zainteresowanych wsparciem nowego projektu inwestycyjnego. Obecnie PSSE zarządza obszarem 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. W poprzednim stanie prawnym PSSE obejmowała 35 podstref położonych w 5 województwach.

Wpływ nowej ustawy na naszą spółkę i jej zadania był odczuwalny na długo przed wejściem jej w życie. Postawiliśmy sobie za cel, aby z informacją o nowych zasadach wparcia inwestycji dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych, dlatego miniony rok upłynął nam na licznych spotkaniach z przedsiębiorcami i samorządami we wszystkich 226 gminach, które znajdują się w obszarze oddziaływania PSSE. W ramach naszego autorskiego projektu „Strefa w każdej gminie” nasi pracownicy jeździli od gminy do gminy i wyjaśniali najważniejsze założenia ustawy i możliwości skorzystania ze wsparcia inwestycji, a z drugiej strony poznawali potencjał poszczególnych obszarów – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W roku 2019 PSSE zamierza w dalszym ciągu aktywnie zachęcać kolejnych przedsiębiorców do inwestowania i skorzystania ze strefowego wsparcia. Dlatego planowane są kolejne spotkania w gminach, aby pozyskiwać jak najwięcej nowych inwestycji, zarówno tych dużych, jak i mniejszych z sektora MŚP.

Nowa ustawa otworzyła nowe możliwości przed małymi polskimi firmami, stwarzając im lepsze warunki rozwoju. Dlatego obserwujemy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem ich nowych inwestycji. Już w styczniu wydamy około kolejnych siedmiu decyzji w tej sprawie – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto w 2019 r. PSSE planuje przygotowanie dużego terenu inwestycyjnego w województwie kujawsko-pomorskim oraz kolejne etapy rewitalizacji terenów postoczniowych na Wyspie Ostrów w Gdańsku, atrakcyjnym i unikalnym na skalę europejską terenie inwestycyjnym. Zostanie on przystosowany do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej i okołostoczniowej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe. Ponadto PSSE zamierza zaktywizować działania związane z promocją eksportu na rzecz polskich przedsiębiorców, którym zamierza też pomagać w uczestnictwie w przetargach międzynarodowych. Kolejnym obszarem szczególnej aktywności PSSE w 2019 r. będzie rozwój innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości, zwłaszcza tej z sektora wysokich technologii. Cel ten realizowany jest w zarządzanym przez Strefę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i skoncentrowanym na gospodarce morskiej Bałtyckim Porcie Nowych Technologii. PSSE przymierza się m.in. do uruchomienia kolejnego programu akceleracyjnego dla startupów.

Zezwolenia na działalność w PSSE wydane w 2018 r.

17 zezwoleń dla przedsiębiorców, którzy zadeklarowali inwestycje na poziomie 273,18 mln zł, zatrudnienie 651 nowych pracowników oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie 1814 etatów.

Wydane zezwolenia otrzymało 9 polskich firm i 8 zagranicznych, w tym 8 dużych, 1 średnia, 4 małe i 4 mikro.

Decyzje o wsparciu nowych inwestycji wydane przez PSSE w 2018 r.

8 decyzji o wsparciu inwestycji. Łącznie zadeklarowane nakłady inwestycyjne wynoszą 258,31 mln zł, nowe miejsca pracy – 113, utrzymanie zatrudnienie na poziomie 1756 etatów.

Decyzje wydane zostały 6 firmom polskim i 2 zagranicznym, w tym 4 dużym, 2 małym i 2 mikro.

NAJCIEKAWSZE INWESTYCJE

Kitron (Podstrefa Grudziądz) – 65 mln zł, 190 pracowników – wyroby elektroniczne;

Kokoszki Prefabrykacja (Podstrefa Gdańsk Kokoszki) – 29,8 mln zł, 15 pracowników – wyroby z betonu;

Finn Marin Polska (Podstrefa Tczew) – 16,2 mln zł; 30 nowych pracowników – budowa łodzi wycieczkowych i sportowych;

FSP Steel Painting (Podstrefa Stargard) – 8,97 mln zł; 5 pracowników – usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale;

Plastica (Kowalewo Pomorskie) – 82 mln zł; 10 nowych pracowników – utrzymanie 1404,72; artykuły higieniczne i medyczne;

RTE Poland (Brześć Kujawski) – 79 mln zł; 70 nowych pracowników – produkcja rowerów;

TMA Automation (Gdynia) – 2,7 mln zł; 6 nowych pracowników – utrzymanie 16; produkcja rowerów przemysłowych

Beata Ostrowska, Główny Specjalista ds. PR i komunikacji

Zdjęcie: Cezary Spigarski

Previous

Budynek ZMPSiŚ SA wypięknieje

Next

STRABAG rozbuduje Nabrzeże Oliwskie w Porcie Gdańsk

Zobacz również