ZMPG S.A. podpisał list intencyjny z firmą Pelixar S.A., z Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni. Jest to niezwykle ważny krok w realizacji strategii bezpieczeństwa w Porcie Gdynia, porcie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

Projekt będzie obejmował pilotażowe wdrożenie Lotniczego Systemu Monitoringu spersonalizowanego na potrzeby Portu Gdynia. Dron ma służyć do monitoringu środowiska  i bezpieczeństwa na terenach ZMPG S.A. oraz wsparcia Portowej Straży Pożarnej podczas akcji gaśniczo – ratowniczych. Dron konstrukcyjnie ma być dostosowany do  warunków panujących w Porcie Gdynia. Nawiązanie współpracy z firmą Pelixar S.A., która m.in. podpisała umowę z Agencją Rozwoju Pomorza na stworzenie automatycznego systemu dronowego do operacji SAR (Search and Rescue), zapewni innowacyjne podejście do zagadnienia oraz profesjonalną wiedzę.

Podpisaliśmy list intencyjny z Pelixar S.A., którego efektem ma być szeroko zakrojona współpraca z zakresu dronów służących szczególnie zapewnieniu bezpieczeństwa w porcie. Będziemy korzystać z ich wiedzy, aby powstał w Porcie Gdynia bardzo skuteczny i efektywny system monitoringu lotniczego. Ma to na celu zabezpieczyć naszych klientów i ładunki. – mówi Adam Meller Prezes Zarządu Portu Morskiego w Gdyni.

Dynamiczny rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych może potencjalnie przynieść wiele możliwości dla biznesu. Polska jest szczególnym miejscem na mapie dronów. Swoją pozycje zawdzięczamy niezwykle przyjaznej użytkownikom legislacji, szybkiemu rozwojowi technologii bezzałogowych oraz największej, po USA i Japonii, ilości operatorów z uprawnieniami UAVO. Największym atutem Polski jest jednak Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), którego zadaniem jest stworzenie rekomendacji i procedur dla przyszłych procesów ustawodawczych. W ramach CEDD wydzielone zostały DroneLaby, czyli komórki zadaniowe, które skupiają się na konkretnych sektorach takich jak: U-Space, Transport, Środowisko, Energetyka czy Bezpieczeństwo. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30.09.2019r, Port Gdynia stał się właścicielem DroneLabu Bezpieczeństwo, jednego z najbardziej obiecujących i interesujących sektorów CEDD. Port Gdynia, jako port podwójnego przeznaczenia, będąc operatorem polskiej infrastruktury krytycznej oraz gospodarza HNS, bezpieczeństwo Portu traktuje jako sprawę priorytetową.

W kwietniu bieżącego roku podczas konferencji „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz imprez masowych w dobie przełomu technologicznego XXI w.” Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił plany wdrożenia nowatorskiego, kompletnego systemu dronowego, który ma zostać oparty na 3 filarach:

1. System DTM (Drone Traffic Managment) do zarządzania lotami dronów nad terenem Portu Gdynia;

2. Kontrola dedykowanej przestrzeni powietrznej poprzez system „AntyDron”, służący detekcji, identyfikacji i neutralizacji nieautoryzowanych dronów;

3. Lotniczy System Monitoringu wykorzystujący bezzałogowe statki powietrzne do rozpoznania oraz weryfikacji zdarzeń bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych.

Zintegrowanie ww. systemów pozwoli ZMPG S.A. stworzyć niespotykane dotąd na świecie scalone środowisko współdziałania systemów dronowych. Już w tej chwili trwają testy systemu DTM oraz zaawansowane prace nad kontrolą dedykowanej przestrzeni powietrznej.

Taki program pilotażowy postawi Port w Gdyni wysoko w hierarchii portów morskich świata. W portach morskich podobnie jak w portach lotniczych podstawowa kwestia to bezpieczeństwo transportu, infrastruktury, załóg i oczywiście pasażerów. – Mówi Sebastian Nowicki, COO – dyrektor operacyjny Pelixar S.A.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Previous

Wodowanie w Stoczni Nauta S.A.

Next

Vistal Gdynia S.A. - załadunek kadłuba na barkę

Zobacz również