Prawie siedem tysięcy metrów torów kolejowych zostanie przebudowanych i zelektryfikowanych w zachodniej części Portu Gdynia. Wartość inwestycji to ponad 65 milionów zł.

W obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Marka Gróbarczyka oraz Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonawstwo, w ramach projektu: „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowali: Adam Meller– Prezes oraz Grzegorz Dyrmo-Wiceprezes. Ze strony wykonawcy, wyłonionego w drodze postępowania przetargowego – Konsorcjum firm COLAS RAIL Polska Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz COLAS RAIL S.A.S. (Partner Konsorcjum), podpis złożył Andrzej Łukaszewicz – Prokurent, Dyrektor Zarządzający.

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności przeładunkowej terminalu kolejowego, poprzez wprowadzanie składów całopociągowych trakcją elektryczną, bezpośrednio ze stacji Gdynia Port, na bocznicę układu torowego BCT. Dzięki elektryfikacji skróci się również czas obsługi składów intermodalnych, na stacji Gdynia Port, bez konieczności zmiany lokomotywy na spalinową.

– Nasze działania w zakresie kolei zmierzają w jednym, ściśle określonym kierunku. Do 2027 roku nie mniej niż 40 % towarów w naszym porcie obsługiwana będzie koleją. To założenie zapisane jest w naszej Strategii Rozwoju i dołożymy wszelkich starań, by je spełnić – komentuje Adam Meller – Prezes ZMPG S.A.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest po północnej stronie terenów rozwojowych, za Estakadą Kwiatkowskiego. Inwestycja obejmuje przebudowę zewnętrznego układu torowego (przy jednoczesnym zwiększeniu ilości torów z sześciu do siedmiu), budowę sieci trakcyjnej o łącznej długości około 9 km oraz budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i systemu EOR (elektryczne ogrzewanie rozjazdów). Umowny termin zakończenia realizacji projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” to IV kwartał 2020 r.

– Inwestycja, oprócz zwiększenia możliwości logistycznych Portu Gdynia, posiada również walor społeczny. Ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń znacząco wpłynie na komfort życia mieszkańców Gdyni, szczególnie tych zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie terenów portowych. Staramy się, aby nasza działalność była jak najmniej uciążliwa dla gdyńskiej społeczności – mówi Grzegorz Dyrmo – wiceprezes ZMPG S.A.

Port Gdynia, poprzez stałe udoskonalanie infrastruktury, przygotowuje się do realizacji strategicznej, z punktu widzenia dalszego rozwoju portu, inwestycji, którą jest budowa Portu Zewnętrznego. Modernizacja trakcji kolejowej przyczyni się do zwiększenia zdolności przeładunkowych portu i pozwoli na usprawnienie obecnych procesów logistycznych, które wykorzystane zostaną w momencie wyjścia portu w morze.

Źródło: www.port.gdynia.pl

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak

Previous

Konkurs Portu Gdańsk i Uniwersytetu Morskiego

Next

Seminarium Hydrotechniczne w Ośrodku Kultury Morskiej

Zobacz również