W tym roku Port Gdynia swoje 97. urodziny świętuje podczas uroczystego uruchomienia interaktywnych stanowisk – symulatorów edukacyjnych PortMaster w Centrum Nauki Experyment. Interaktywny system, dzięki innowacyjnej formule, przybliża gościom codzienne czynności wykonywane w związku z pracą terminali przeładunkowych oraz ruchem statków w Porcie Gdynia.

Korzystający z interaktywnych stanowisk, podczas wciągającej gry symulacyjnej, będą mieli możliwość odegrania roli sprawnego dyspozytora portu, nadzorującego i kierującego ruchem na jego terenie. Wykonując określone zadania w przestrzeni portowej, zarówno na lądzie jak i na wodzie, zarządzając terminalami przeładunkowymi i ruchem statków, dowiedzą się, jak kompleksowe i nowoczesne rozwiązania wiążą się z działaniem portu.

Kilka słów od Bartosza Bartoszewicza, Wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia

Port Gdynia nieprzypadkowo wybrał Centrum Nauki Experyment na realizację tego przedsięwzięcia. Nowoczesna i przyjazna najmłodszym, młodzieży i dorosłym oferta edukacyjna oraz profesjonalna kadra sprawiają, że to miejsce odwiedzane jest przez coraz liczniejsze grupy młodzieży.  Zarząd Morski Portu Gdynia prowadzi aktywne działania na rzecz promocji zawodów związanych z branżą morską, która oprócz szerokiego wachlarza możliwości zawodowych, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się zarówno w Polsce, jak i na świecie. Realizacja najważniejszej inwestycji Portu Gdynia, którą bez wątpienia jest budowa Portu Zewnętrznego zapewni 700 nowych miejsc pracy na terenie terminala oraz ok. 4200 w branży okołoportowej.

 – Rekordowe przeładunki oraz nasz strategiczny projekt w postaci budowy Portu Zewnętrznego, mówią o potrzebie kształcenia profesjonalnej kadry. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wzrasta z roku na rok. Branża morska jest bardzo chłonnym sektorem gospodarki, który zapewnia pewną, stabilną, rozwojową oraz dobrze płatną pracę. Chcemy przybliżyć młodzieży specyfikę działalności portu, zachęcić ich do wybierania szkół i uczelni o profilu morskim – mówi Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Podczas otwarcia podpisano też listy intencyjne w sprawie przyszłej współpracy i szkolenia kadr portowych pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., Szkołą Morską w Gdyni Sp. z o.o. i Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o. W imieniu ZMPG-a S.A. podpisywał prezes Adam Meller, Szkołę Morską reprezentował prezes Krzysztof Michnal, a CNK prezes Tomasz Lisiecki

Budowa stanowiska to początek naszej współpracy – mówi Alicja Harackiewicz, Dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT. – W założeniu projektu przewidziano dalsze etapy działań i partycypacji Zarządu Portu Morskiego Gdynia w budowaniu oferty i eksponatów w Centrum. Celami programowymi Experymentu są, między innymi, wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, upowszechnianie polskiego dorobku technicznego oraz popularyzacja techniki oraz nowoczesnych technologii. Współpraca z Portem Gdynia to doskonały przykład synergii pomiędzy instytucją edukacji nieformalnej a biznesem, która w niedalekiej przyszłości może przyczynić się do promocji zawodów związanych z branżą morską. Mieszkańcy Trójmiasta, a także licznie odwiedzający Experyment turyści będą mogli również poznać „od kuchni” zasady funkcjonowania nowoczesnego portu i fascynujących aspektów pracy w nim.

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland – Konsal Challenge 2019

Next

Rocznica wypłynięcia „Daru Pomorza” w ostatni przedwojenny rejs po Bałtyku i „wodowanie” kolejnego numeru rocznika PTN „Nautologia”

Zobacz również