W Gdyni odbyła się konferencja 3rd Baltic Ports & Shipping, poświęcona w całości branży morskiej, skoncentrowana na wzroście efektywności, inwestycjach oraz innowacjach wspierających zrównoważony rozwój polskich portów.

Region Morza Bałtyckiego charakteryzuje się wyjątkowo sprzyjającą sytuacją do rozwijania biznesu w branży morskiej. Wyróżnia go stabilność polityczna, szybki rozwój ekonomiczny wsparty wieloma inwestycjami, a także sprzyjające warunki lokalizacyjne.

W konferencji udział wzięło 140 przedstawicieli z 16 państw, reprezentujących Inicjatywę Trójmorza. Jest to współpraca 12 państw Europy Środkowo- Wschodniej realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym.

Port Gdynia jest istotnym ogniwem transeuropejskiego Korytarza Bałtyk Adriatyk odgrywającego bardzo istotną rolę jako jedna z najważniejszych dźwigni rozwojowych Europy Centralnej. Ten korytarz liczy ok. 2 400 km i łączy kluczowe dla transportu regiony z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch, będące jednocześnie ogniwami Inicjatywy Trójmorza.

Konferencja jest szansą do zacieśnienia współpracy z naszymi partnerami, szczególnie ze Słowacji. Kierunek południowy jest nam bliski w kwestii rozwoju transportu intermodalnego i realizacji wspólnych celów ekonomicznych. – powiedział Prezes ZMPG SA.

Na okoliczność konferencji odbyła się wizyta studyjna, której celem było zapoznanie się z potencjałem infrastrukturalnym Portu Gdynia, prezentacja prac oraz planów dla rozwoju systemu obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także żeglugi bliskiego zasięgu na autostradzie Gdynia – Karlskrona.

Tekst i zdjęcia: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Previous

XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich Oddziału w Gdyni wybrało nowe władze

Next

Budowa Portu Zewnętrznego w formule PPP

Zobacz również