Gigantyczna inwestycja, dzięki której Port Gdynia będzie mógł obsługiwać jednostki o parametrach Baltimax uzyskała 273 mln zł dofinansowania. Podpisana 28 grudnia br. w obecności Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Małgorzaty Zielińskiej umowa, rozpoczyna kilkuletni proces związany z pracami nad przebudową nabrzeży oraz pogłębieniem toru podejściowego i akwenów wewnętrznych.

Ze strony ZMPG S.A. umowę podpisali: Adam Meller – Prezes Zarządu oraz Piotr Nowak – Wiceprezes Zarządu, natomiast z CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) umowę sfinalizował Dyrektor Przemysław Gorgol.

Do tej pory ze środków własnych Port Gdynia zrealizował większą cześć prac dotyczących powiększenia obrotnicy numer 2 do średnicy 480 m w Basenie IX. Oprócz tego, w drodze postępowania przetargowego, wyłoniony został wykonawca na przebudowę nabrzeży Słowackiego i Włoskiego . Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Spółka będzie mogła dalej rozwijać portową infrastrukturę, a tym samym skutecznie realizować przyjętą przez Zarząd ZMPG S.A. strategię rozwoju oraz Program Rozwoju Polskich Portów Morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Do wszystkich prac w ramach inwestycji podchodzimy profesjonalnie i kompleksowo. Możliwość obsługi statków masowych i kontenerowych o maksymalnych parametrach sprawia, że oprócz prac modernizacyjnych i budowlanych, polepszać będziemy również warunki nawigacyjne. – komentuje Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Chcemy, aby nasz port był bezpieczny, dlatego równolegle dokonywany jest montaż systemu pomiarowego GBAS-RTK, który jest kolejnym krokiem w stronę pełnego wdrożenia najbezpieczniejszego mechanizmu naprowadzania statków na świecie. W ujęciu uniwersalności przeładowywanych towarów, Port Gdynia jest pierwszym w Europie portem z tego rodzaju systemem precyzyjnego wyznaczania pozycji statków z dokładnością do kilku cm. – dodaje.

Inwestycja realizowana będzie w Awanporcie i Kanale Portowym na całej długości – od wejścia do portu aż do Nabrzeża Puckiego oraz w Basenach III, IV, V. Wieloetapowy projekt zakłada między innymi: przebudowę wspomnianej wcześniej obrotnicy do średnicy 480 m w Basenie IX i przeprowadzenie robót budowlanych związanych z przeniesieniem doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. Do -16 m pogłębione zostaną akweny wewnętrzne, a co za tym idzie zmodernizowane i zabezpieczone zostaną nabrzeża wzdłuż Kanału Portowego: Słowackie, Włoskie i Norweskie, jak również nabrzeża przeładunkowe: Helskie i Indyjskie.

Podstawowym celem inwestycji jest umożliwienie zawijania do Portu Gdynia statków o zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie 13 m), poprawa warunków nawigacyjnych i poprawa stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Tekst: informacja prasowa ZMPG-a S.A.

Zdjęcie – źródło: www.port.gdynia.pl

Previous

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Next

Szczęśliwego Nowego Roku 2019!

Zobacz również