Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i transeuropejskich sieci transportowych.

Konferencję zorganizowaną 4 lipca br. w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadził jego dyrektor ds. marketingu Maciej Krzesiński

W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał znaczące dofinansowanie dla inwestycji dotyczącej tych istotnych elementów rozwoju portu, pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III” – nr umowy POIS.03.02.00-00-0070/18-00.

Prezes ZMPG-a Adam Meller

Dzięki funduszom unijnym realizowane inwestycje w infrastrukturę portową przynoszą nie tylko rozwój gospodarczy kraju, ale – co bardzo ważne – tworzą nowe miejsca pracy w regionie. Jedno miejsce pracy w porcie stymuluje zatrudnienie czterech osób w branży okołoportowej.

Ponadto zgodnie z informacjami administracji skarbowej, z działalności portu gdyńskiego do budżetu państwa trafia rocznie ponad 6 mld zł. Przychody te pochodzą z ceł i podatków pobieranych od obrotu towarami, którym zajmują się specjalistyczne terminale przeładunkowe działające w Porcie Gdynia.

Podczas spotkania – 4 lipca br. – w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisano umowę z firmą Wuprohyd Sp. z o.o. dotyczącą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Firma Wuprohyd ma na wykonanie zadania 40 tygodni i musi uzyskać ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych.

Moment podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Od lewej: prezes firmy Wuprohyd Sp. z o. o. Piotr Cieślak, prezes Adam Meller i wiceprezes ZMPG-a S.A. Grzegorz Dyrmo

Projekt dotyczący pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia służy przede wszystkim zwiększeniu konkurencyjności portu w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T.

Jego realizacja przyczyni się do poprawy parametrów nawigacyjnych samego portu, jak i wzrostu konkurencyjności transportu morskiego będącego najbardziej przyjaznym środowisku.

Cały zakres prac z przedstawieniem ich czasowych harmonogramów w ramach dofinansowanych etapów przebudowy portu omówił Mariusz Karbowski – Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Działu Zarządzania Projektami Unijnymi (pełna prezentacja – kliknij)

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Prace przy realizacji pierwszych etapów inwestycji już trwają od września 2017 roku. Pierwszym elementem było przebudowanie Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi. W ramach prac zostanie także przeniesiony na nowe stanowisko dok pływający Stoczni Marynarki Wojennej.

Podstawowym zadaniem było wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – nastąpi zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości Kanału niezbędne jest także poszerzenie Wejścia Pilotowego w celu osiągnięcia szerokości w dnie do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni wykona prace na torze podejściowym do portu.

Po konferencji odbyła się jeszcze morska wyprawa integracyjno-poznawczo-medialna po akwenach portowych z udziałem specjalnego gościa konferencji Hanny Wendy-Uszyńskiej, wnuczki inż. Tadeusza Wendy – budowniczego gdyńskiego portu

Cieszy fakt, że dzięki funduszom unijnym zmieniamy infrastrukturę gdyńskiego portu celem utrzymania konkurencyjności na rynku usług portowych. – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Inwestycja ta umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekim Wschodem i innymi kontynentami.

Z pogłębieniem toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych: Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zakres niezbędnych prac, które zostaną wykonane, w trakcie realizacji głównych, hydrotechnicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a mam tu na myśli: pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowę nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III, jest olbrzymi- mówiąc wprost- poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa, będzie to szczególnie widoczne podczas przebudowy całego nabrzeża Helskiego. Należy pamiętać, że Port bez przerwy będzie obsługiwać przypływające jednostki, co stanowi dodatkowe wyzwanie związane z koordynacją robot budowlanych i ruchu statków.

Jeden z etapów modernizacji przewiduje skrócenie ostrogi północnej, tak, aby osiągnąć 140-sto metrową szerokość w dnie wejścia wewnętrznego do portu

Całkowity koszt realizacji projektu Pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest szacowany na kwotę 556 940 377,83 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 273 000 000 zł.

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Baltic Sail 2019 w Gdańsku - zapowiedź z pokładu żaglowca Loth Loriën

Next

Baltic Sail 2019 rejs żaglowcem Joanna Saturna

Zobacz również