23 maja w siedzibie DNV GL sp. z o.o. odbyło się X Walne Zgromadzenie i XI Spotkanie Informacyjno-Promocyjne Polskiego Związku Zarządców Statków.

Odnosząc się do zmian na przestrzeni ostatnich czterech lat oraz dynamiki relacji pomiędzy Związkiem a innymi podmiotami obecnymi w gospodarce morskiej, jak również podmiotami zagranicznymi – członkowie PZZS uznali, iż potrzebny jest kolejny krok naprzód i zdecydowali o przyjęciu uchwały o utworzeniu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych (Polish Shipping Companies’ Association).

Zadaniem PZPŻ jest ochrona interesów zrzeszonych członków, jak również kształtowanie warunków prawnych i ekonomicznych korzystnych dla rozwoju operacji żeglugowych prowadzonych z Polski.

Przyjętą na Walnym Zgromadzeniu strategię Związku na rok 2019-2020  przedstawił następnie na  Spotkaniu Informacyjno-Promocyjnym Dariusz Jellonnek – Prezes Zarządu. Strategia ta opiera się na:

– promowaniu polskiej działalności żeglugowej w kraju, jak i poza jego granicami celem zachęcenia zagranicznych właścicieli i armatorów do otwierania biur w Polsce;

– tworzenie i promowanie rozwiązań prawnych i ekonomicznych umożliwiających prowadzenie operacji żeglugowych z Polski na warunkach konkurencyjnych z innymi państwami EU/EOG. Kluczowe znaczenie w tych wysiłkach będzie miała praca Rady Związku, powołanej 14 marca 2019 r.;

– deklaracja o kontynuowaniu dotychczasowych inicjatyw Polskiego Związku Zarządców Statków tj. Konkurs na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej, panelu Ship Management na Forum Gospodarki Morskiej 2019;

Prowadzący spotkanie Radosław Stefaniak

W ramach Spotkania Informacyjno-Promocyjnego pod hasłem „Safety e(i)nsured” wystąpili m.in.

Wolfgang Reiss – dyrektor działu ubezpieczeń morskich firmy Georg Duncker Insurance Brockers z Hamburga, który poruszył temat ryzyk ubezpieczeniowych związanych ze scrubberami (Scrubber Insurance Risks);

Ryszard Nowak – z firmy Prąd Service, który przedstawił dotychczasowe osiągnięcia swojej firmy i nowe rozwiązania z zakresu elektryki okrętowej

Piotr Masny – z firmy HMS Assistance S.A. – który przedstawił czołowe wyzwania i problemy (ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych) marynarzy pracujących na statkach handlowych w żegludze pełnomorskiej.

Następne Spotkanie zaplanowane jest przed końcem roku 2019 r.

Tekst: Radosław Stefaniak

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Gdynia gościła królową

Next

Święto Ratownika Morskiego

Zobacz również