W niedzielę, 30 czerwca, przypada Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem Dni Morza. Obchodzone od ponad 90 lat, nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku.

Przybyły na uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz odbierał meldunek od dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej kmdr. por. Wojciecha Krysiaka
Za chwilę przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego podniesienie bandery na maszt
Przemawia wiceadmirał Jarosław Ziemiański
Symboliczne przytwierdzenie grawerowanych tabliczek, za chwilę jeszcze poświęcenie, przekazanie sztandaru z rąk rodziców chrzestnych, odczytanie listu od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i przemarsz paradny przed szeregami

Uroczystości z asystą honorową MW, festyn marynarski oraz pokazy okrętów i sprzętu wojskowego można było zobaczyć w dniu tegorocznego Święta Marynarki Wojennej w Gdyni. Z okazji święta marynarze podnieśli na okrętach wielką galę banderową oraz wzięli udział w uroczystościach upamiętniających tradycje i historię polskich sił morskich. Obchodom towarzyszyły „morskie” atrakcje dla społeczeństwa oraz uroczyste wręczenie sztandaru najmłodszej jednostce MW – Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

Sztandar Morskiej Jednostki Rakietowej im. Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego członkiem i głównym fundatorem były Wojskowe Zakłady Elektroniczne S. A. w Zielonce. Sztandar ufundowano również dzięki pomocy finansowej przyjaciół i partnerów społecznych Morskiej Jednostki Rakietowej: firmie Kongsberg Defence Sp. z o. o., władzom miasta Hel, Helskiemu Kompleksowi Muzealnemu i Stowarzyszeniu Przyjaciele Helu, władzom samorządowym gminy Gniewino, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz innym miłośnikom Morskiej Jednostki Rakietowej. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali wnuczka patrona MJR Janina Bogusławska-Narloch i kmdr dypl. rez. Stanisław Koryzma – orędownik idei powstania jednostki.

Nadanie sztandaru to szczególne wyróżnienie, a także wyraz zaufania oraz szacunku jakim darzą żołnierzy nie tylko przełożeni, ale również władze samorządowe i społeczeństwo Helu. To akt docenienia współczesnej roli jednostki w systemie obrony wybrzeża i szacunku oraz oddania dla dziedzictwa tradycji przejętych i kultywowanych przez marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej.

Na zakończenie części oficjalnej – defilada pododdziałów

Przy nabrzeżu Skweru Kościuszki w Gdyni cumowały i zostały udostępnione do zwiedzania trzy okręty: podwodny ORP Orzeł, transportowo – minowy ORP Kraków oraz ratowniczy ORP Zbyszko.

Prezentacja uzbrojenia, przygotowanie do części bardziej rozrywkowej i zwiedzania okrętów, jako pierwszy pokaz musztry paradnej

Tekst: kmdr ppor. Radosław Pioch, Rzecznik Prasowy 3. Flotylli Okrętów

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

* * *

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych. Miejscem stałej dyslokacji MJR są Siemirowice.

* * *

Tradycja obchodów Święta Morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku i wywodzi się z obrzędów kaszubskich. Obrzędy te miały zawsze charakter ludowy, nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem. Pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka, jak się później okazało, przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu. Przed wybuchem II wojny światowej Święto Morza lub inaczej Dni Morza, obchodzone były ośmiokrotnie, przede wszystkim w Gdyni. W czasie wojny i okupacji tradycje obchodów kontynuowane były w tajemnicy, a na okrętach polskiej Marynarki Wojennej niekiedy dni te przypadały na okres wojennych zmagań na morzu. Po wojnie uroczystości odbywały się także w innych miastach polskiego wybrzeża, m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Ustce, Władysławowie, Świnoujściu i Sopocie. Święto MW po raz pierwszy obchodzono 10 lutego 1928 roku, jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie przerwała nawet wojna. Z należytym szacunkiem tradycje podtrzymywano bowiem na polskich okrętach, które walczyły u boku aliantów. Po wojnie, Święto MW, zostało ustanowione na ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Dni Morza.

Previous

Dzień otwarty w Stoczni Remontowej NAUTA S.A.

Next

Tablica ku pamięci kpt. Aleksandra Bereśniewicza

Zobacz również