W minioną sobotę, 25 maja br. swój dzień świąteczny obchodziła Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR (ang. Search And Rescue). Tego dnia można było odwiedzić specjalnie w tym celu cumujące przy Nabrzeżu Pomorskim jednostki „Kapitan Poinc”, „Sztorm” i „Wiatr”.

Uroczystość oficjalna miała miejsce w auli Uniwersytetu Morskiego na Wydziale Nawigacyjnym, gdzie przybyłych gości, po wprowadzeniu sztandaru przy dźwiękach Hymnu Narodowego, witał Dyrektor MSPiR Maciej Zawadzki. Wśród obecnych posłanka na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Po przywitaniu zgromadzonych w auli gości, dyrektor Maciej Zawadzki szeroko zaprezentował całe spektrum zadań i działań podejmowanych przez Służbę SAR. Podczas prezentacji poruszył i zobrazował wiele dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, w krótkich słowach omówił posiadany sprzęt specjalistyczny i ratowniczy, wspomniał też o tych, którzy tego roku odeszli na wieczną wachtę. Szczególnymi słowy obdarzył przedwcześnie zmarłego kapitana Dariusza Konkola – pasjonata i autora książek i publikacji opisujących historię ratownictwa morskiego w Polsce. Dyrektor zapowiedział też budowę najnowszego statku ratowniczego o niemałej wartości 280 mln złotych. (Zobacz pełną prezentację – kliknij)

Po dyrektorskiej prezentacji przystąpiono do wręczania zasłużonym pracownikom medali, odznaczeń i dyplomów.

Na zakończenie części oficjalnej były jeszcze krótkie przemówienia i upominki od przybyłych gości.

W imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – dyrektor ds. marketingu Maciej Krzesiński
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, Tomasz Chamera – z okazji tegorocznych obchodów wręczył medal 95-lecia PZŻ. Podkreślał szczególny związek łączący żeglarzy z ludźmi, którzy niejednokrotnie wyciągali ich z opresji
I kilka słów od o. Edwarda Pracza, duszpasterza ludzi morza

Następnie wszyscy udali się na Nabrzeże Pomorskie, gdzie nastąpiły jeszcze pokazy sprzętu ratowniczego oraz poczęstunek połączony z próbą ogniową na specjalnie przygotowanym słodkim gruncie :)

Od lewej: pełnomocnik ds morskich i ochrony środowiska w LOTOS Petrobaltic S.A. Magdalena Jabłonowska, prezes zarządu Centrum Techniki Morskiej Andrzej Kilian i dyrektor Instytutu Morskiego Kazimierz Szefler

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

* * *

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Została ona powołana do życia w dniu 1 stycznia 2002 roku

Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego:

· utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,

· planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń,

· utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,

· współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi

· współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju,

· współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań statutowych.

Zadania, o których mowa powyżej, Służba SAR wykonuje na podstawie „Planu akcji poszukiwawczych i ratowniczych” (Plan SAR) oraz „Krajowego planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego”.

Granice obszaru poszukiwania i ratownictwa, na którym Służba SAR wykonuje swoje zadania, oraz zasady współpracy w dziedzinie ratowania życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu z odpowiednimi służbami innych państw określają porozumienia zawarte między rządami zainteresowanych państw. Służba SAR wykonuje również inne zadania związane z bezpieczeństwem morskim.

Previous

Safety e(i)nsured

Next

Tęczowy brzeg. Malarstwo Czesława Tumielewicza

Zobacz również