Nad koncepcją zagospodarowania Portu Centralnego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk pracował niemal rok. Jeszcze w 2019 roku rozpoczną się prace nad realizacją projektu.

Dwa terminale kontenerowe, terminal offshore, LNG, przestrzeń dla stoczni i statków pasażerskich – to tylko kilka z elementów Portu Centralnego, który powstanie w Porcie Gdańsk. Zarząd Portu przedstawił koncepcję jednej z największych i najnowocześniejszych inwestycji morskich w Europie.

Rozpoczął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich odczytaniem listu od premiera Mateusza Morawieckiego

100 milionów ton przeładowanych towarów w polskich portach w 2018 roku to pięć minut na realizację zamierzeń. Dzisiaj Port Gdańsk otwiera ten proces. Mam nadzieję, że Port Centralny wyznaczy nowy kierunek rozwoju. Ta inwestycja to właściwa budowa nowego portu. Cały proces inwestycyjny Portu Centralnego musi być rzetelnie zrealizowany. Przyjęcie specustawy dotyczącej portów jest tak ważne dla naszego rządu właśnie dlatego, że przyspieszy realizację strategicznych inwestycji – mówi Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Minister Marek Gróbarczyk wyraził przekonanie, że port gdański będzie na Bałtyku portem wiodącym oraz, że przeładunki w polskich portach w najbliższych latach ulegną podwojeniu. Jak powiedział wprowadzenie specustawy mającej na celu przyspieszenie i wspomożenie rozwoju polskich portów jest celem i zadaniem rządu. Chwilę później kilka słów aprobaty i pochwał wypowiedziała europosłanka Anna Fotyga

Dziś o konkurencyjności decydują szlaki transportowe. Infrastruktura, którą mamy, na tę chwilę wystarcza, ale rola i znaczenie Portu Gdańsk, jako najważniejszego węzła logistycznego w Europie Wschodniej sprawi, że w perspektywie kilkunastu kolejnych lat musimy myśleć o nowoczesnej i wydajnej, głębokowodnej przestrzeni ze starannie zaprojektowanym, innowacyjnym zapleczem – mówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG.

Prezes Łukasz Greinke tłumaczył skąd wzięła się koncepcja budowy Portu Centralnego, mówił o konieczności stworzenia możliwości przeładunków dla największych statków produkowanych dzisiaj na świecie. Jak powiedział: „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom my jako port chcemy dać możliwość i przybliżamy tę inwestycję w dziewięć nowych terminali, 120 kilometrów nowych nabrzeży, aby import i eksport, które bardzo dynamicznie rosną, znalazły swoje odzwierciedlenie również w cyfrach w naszym porcie. Bardzo śmiało dążymy do stanu, w którym port gdański znajdzie się w pierwszej dziesiątce największych portów Europy”

Za opracowanie koncepcji odpowiadało konsorcjum, składające się z Projmors Biura Projektów Budowlanych Sp. z o.o. i Mostów Gdańsk Sp. z o.o. Wykonawcy pracowali niemal rok, podczas którego przygotowali 6 wstępnych koncepcji Portu Centralnego. Ostatecznie wybrano jedną.

Port Centralny obejmie ok. 1400 ha akwenu oraz 410 ha zalądowionej powierzchni. Projekt przewiduje powstanie 9 terminali. Wybudowane zostaną 4 obrotnice i trzy tory podejściowe.

Przewidujemy budowę 19 km nabrzeży eksploatacyjnych oraz 8,5 km falochronów. Zaplanowaliśmy trzyetapową budowę Portu Centralnego. Które terminale pojawią się najpierw – o tym zadecyduje rynek. Członkowie Zarządu wraz z Departamentem Handlowym od dawna prowadzą rozmowy z potencjalnymi operatorami poszczególnych terminali. Teraz, kiedy mamy już koncepcję, działania te będą jeszcze intensywniejsze – tłumaczy Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

Wiceprezes Marcin Osowski przedstawił w jakiej kolejności zostanie wydanych przeznaczonych na ten cel 11 miliardów złotych, zapoznając słuchaczy z harmonogramem prac (cała prezentacja – kliknij tu). Ciekawą koncepcją jest budowa terminala stoczniowego i offshore. Podziękował też za zaangażowanie w prace koncepcyjne swoim współpracownikom

Prace nad realizacją projektu rozpoczną się jeszcze w 2019 roku. By zrealizować budowę poszczególnych etapów, konieczne są m.in. prace archeologiczne, badania środowiskowe i projekty budowlane.

Nad projektem pracowało ok. 60 osób różnych specjalności, 10 firm, w tym dwa instytuty naukowo-badawcze. Do tej pory wszelkie tego typu inwestycje morskie, jak port gazowy w Świnoujściu czy terminal DCT, miały określonego inwestora i przeznaczenie. Tutaj wszystko musieliśmy określić na podstawie wnikliwych analiz i prognoz, które obejmują kilkadziesiąt kolejnych lat – wyjaśnia Krzysztof Postoła, Generalny Projektant Projmors.

Budowa Portu Centralnego w docelowym kształcie, jaki obejmuje koncepcja, ma kosztować ok. 12 mld zł, uwzględniając wydatki po stronie administracji morskiej na budowę nowych falochronów, obrotnic i torów podejściowych. Zarząd Portu planuje zrealizować inwestycję z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Pierwsze terminale mogą pojawić się już w 2029 roku.

Agata Kupracz, Rzecznik Prasowy ZMPG S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Rozśpiewane, żeglarskie wodowanie książki Miry Urbaniak

Next

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY I PORTY: JAKA ROLA DLA PAŃSTWA?

Zobacz również