10 października odbyło się spotkanie podsumowujące przebieg 3-letniego kształcenia zawodowego i współpracy Stoczni Remontowej NAUTA SA z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych/Powiatowym Zespołem Szkół w Kłaninie (poczytaj też tu – kliknij). Celem spotkania było podpisanie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie stworzenia warunków i zasad kształcenia zawodowego na okres kolejnych trzech lat.

Podczas wizyty w stoczni obecni byli, ze strony ZSP jego dyrekcja: Aldona Czerwińska wraz z wicedyrektorem Mariuszem Renuszem, przybył wicestarosta pucki Tomasz Hermann, opiekunowie i nauczyciele z ramienia stoczni, nauczyciele szkolni i uczniowie klas pierwszych o profilach okrętowych. Wszystkich witał prezes zarządu SR NAUTA SA Adam Potrykus wraz z wiceprezesem Janem Bensch. Przybyli także prezesi spółek nautowskich, wśród nich obecny prezes Nauta Hull Marek Lewandowski i poprzedni prezes tej spółki Marian Bławat.

Pierwszym punktem spotkania było otwarcie świeżo przygotowanych na terenie stoczni warsztatów dla praktycznej nauki zawodu, gdzie właśnie uczniowie klas pierwszych zdobywać będą swoje szlify w zawodach okrętowych, oczywiście pod opieką doświadczonych fachowców z branży.

Prezes Adam Potrykus: „Posiadanie wykwalifikowanej kadry jest celem każdego przedsiębiorstwa, stanowi klucz do sukcesu firmy.” Jak mówił, pierwsi absolwenci trzyletniego cyklu kształcenia zawodowego (umowę o współpracy i kształceniu podpisano w 2016 roku) z czerwca bieżącego roku znaleźli już pracę w stoczni i w jej spółce Nauta Hull. Od września br. uruchomiono dwie klasy kształcące monterów kadłubów okrętowych – spawaczy oraz mechaników – monterów maszyn i urządzeń, w których łącznie wiedzę zawodową zdobywa 30 uczniów. Prezes podkreślał, że praktyki zawodowe są bardzo ważnym elementem zdobywania doświadczenia produkcyjnego, ale też i konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z wymaganiami stawianymi przez przyszłego pracodawcę. Otwierane tego dnia warsztaty zostały przeniesione z poprzedniej lokalizacji – z byłych terenów stoczniowych przy ul. Waszyngtona w Gdyni. Prezes dodał też: „Jestem przekonany, że warunki tutaj stworzone oraz wykwalifikowana kadra przyczynią się do poszerzania umiejętności i zdobywania doświadczenia w wybranym zawodzie”
Dyrektor ZSP w Kłaninie, Aldona Czerwińska: „Życie pokazało, że ten pomysł, który powstał w 2016 roku, wskutek inicjatywy oddolnej, okazał się bardzo dobry – nie myślałam trzy lata temu, że dzisiaj sytuacja będzie tak dobra, że współpraca ze stocznią tak owocna. Dzisiaj również programy kształcenia w zawodach stoczniowych ulegają ewaluacji, przybywa osób zaangażowanych i widać ze strony stoczni, że jest to bardzo serio i z dużym sercem (…) Na pewno współpraca z Wami nas rozwija i nobilituje
Wicestarosta pucki Tomasz Hermann: „Kiedy dyrektor Czerwińska przyszła do nas z pomysłem wdrożenia nowego typu kształcenia zawodowego, ustaliśmy, że musimy spróbować jeżeli stocznia jest zainteresowana, a my będziemy mieli chętnych młodych ludzi do kształcenia w tym kierunku – to zróbmy wszystko, aby tak się stało – no i tak się stało.” Wyraził też podziękowania w imieniu starosty puckiego za tę przychylność i umożliwienie dostępu młodzieży z powiatu puckiego do nowych zawodów związanych z prestiżowym przemysłem okrętowym. Chwilę później, po wypowiedziach opiekunów, dokonano otwarcia warsztatów

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Położenie stępki, chrzest i wodowanie w Remontowa Shipbuilding S.A.

Next

Forum Gospodarki Morskiej 2019

Zobacz również