Zarząd Morskiego Portu Gdańsk uruchomił stronę internetową www.programwisla.pl poświęconą studium wykonalności kompleksowego zagospodarowania rzeki Wisły.

Opracowanie studium wykonalności dla użeglownienia Wisły to jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez Port Gdańsk. Jednym z elementów komunikacji jest uruchomiona właśnie strona internetowa www.programwisla.pl.  Tam zainteresowani znajdą bieżące informacje o stanie prac nad przygotowywanym dokumentem. Dzięki niej nie tylko można śledzić postępy prac, ale również poszerzać wiedzę na temat wdrażanej koncepcji rozwoju. Strona służy także kontaktowi z wykonawcą opracowania, czyli z firmą Halcrow Group Limited Oddział w Polsce, w celu zgłaszania uwag lub wątpliwości.

– Użeglownienie Wisły i stworzenie systemu dróg wodnych to jeden z naszych priorytetów rozwojowych. Rewitalizacja Wisły na odcinkach poprowadzonego szlaku transportowego ma na celu nie tylko przywrócenie efektywnej żeglugi, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprawę możliwości rozwoju rolnictwa czy sektora turystycznegomówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG.

Obszar oddziaływania, którego dotyczy studium wykonalności, obejmuje Wisłę na odcinku od Gdańska do Warszawy, od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz odcinek od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga). To oznacza, że programem objęte są tereny takich województw jak pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie oraz fragmenty województwa lubelskiego i podlaskiego.

– W kontekście działalności Portu wodne połączenie Gdańska i Warszawy z Morzem Czarnym ma ogromne znaczenie. Naszym celem jest swobodne obsługiwanie rosnącego wolumenu, w związku z czym musimy zapewnić odpowiednią infrastrukturę dostępową od strony lądu, w tym wodne szklaki śródlądowe – tłumaczy Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. Infrastruktury.

Umowa na opracowanie studium wykonalności zagospodarowania Drogi Wodnej rzeki Wisły została podpisana 2 lipca 2018 r. Harmonogram studium zakłada zakończenie opracowania w pierwszym kwartale 2020 roku. Obecnie prace przebiegają zgodnie z założeniami. Końcowym odbiorcą studium wykonalności jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Agata Kupracz, Rzecznik Prasowy

Zdjęcie: materiały prasowe ZMPG S.A.

Previous

Rekordowe przeładunki w 2018 roku – podsumowanie

Next

Kondukt żałobny Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Zobacz również