We wtorek 29 października 2019 roku o godzinie 12.30 w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyło się wodowanie statku wielozadaniowego o numerze budowy B 618/2. Jest to już druga z serii, jednostka zamówiona przez Urząd Morski w Szczecinie.

Kontrakt na budowę dwóch wielozadaniowych statków podpisany został 5 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pierwszy z nich, zwodowany przed trzema miesiącami, eksploatowany będzie przez Urząd Morski w Gdyni. Kolejny statek, którego wodowanie właśnie się odbyło, realizować będzie swe zadania w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

Obydwa statki o długości 60 m, szerokości 12,8 m i zanurzeniu 3,5 m będą osiągać prędkość 13 węzłów. Obsługiwane będą przez 6-cio osobową załogę i 14 osób personelu specjalistycznego.

Prezes Remontowa Shipbuilding S.A., Marcin Ryngwelski witając przybyłych gości nawiązał do roku 2020, w którym przypadnie 75 rocznica działalności stoczni (co ciekawe będzie to również rok jubileuszowy 100-lecia Polskiej Administracji Morskiej – dop. red.). Dzisiejsze wodowanie to już 1024 w historii stoczni, a 9 w roku obecnym, przypomniał też, że w tym roku jest to już druga wodowana jednostka zamówiona przez Urząd Morski w Szczecinie (poczytaj tu – kliknij). Prezes chwalił też realizację projektu, który przebiega bez żadnych opóźnień. Jak mówił: „Jesteśmy niezmiernie dumni (po wygranym przetargu), że budowę obu statków powierzono właśnie nam, polskiej stoczni, wchodzącej w skład grupy Remontowa Holding, której prezesem jest Piotr Soyka.” Prezes przypomniał, że nowo budowane obie jednostki zastąpią na morzu wysłużone już dzisiaj „Zodiak” i „Planeta” – również w 1982 roku zbudowane w tej stoczni. Podkreślał także bardzo zaawansowane, na najwyższym światowym poziomie wyposażenie techniczne powstających tu dzisiaj statków

Spalinowo – elektryczny system napędu pozwoli na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnorodnych zadań. W codziennej eksploatacji jednostki przeznaczone będą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, a także wykonywania i opracowywania pomiarów hydrograficznych. W przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, będą mogły zostać wykorzystane do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, jak również wypełniania funkcji ratowniczych. W okresie zimowym, w przypadku wystąpienia zalodzenia torów wodnych, statki pełnić będą funkcje lodołamaczy pełnomorskich.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski dał wyraz satysfakcji ministerstwa, że właśnie w nadchodzącym roku jubileuszowym, Polska Administracja Morska otrzyma dwie specjalistyczne jednostki. Ale zapewniał też, że w najbliższych latach polskim firmom, m.in. Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, niezbędnej specjalistycznej floty będzie przybywać
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dał wyraz zadowolenia, że nowe stulecie Urzędy Morskie Gdyni i Szczecina rozpoczną wprowadzając do eksploatacji dwa nowe specjalistyczne statki
Zenon Kozłowski, z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego – wyraził podziękowania dla wszystkich uczestniczących w budowie statku, od projektu, aż po rzetelne, stoczniowe wykonanie

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Statki wejdą do eksploatacji w 2020 roku.

Na zakończenie uroczystości do akcji wkroczył jeszcze ks. Edward Pracz. Tradycyjnie poprowadził krótkie nabożeństwo i nadał sprawie wymiar duchowy, dokonując poświęcenia jednostki zanim na dobre zagości na morzu
I nadszedł ten czas, na który zawsze z pewną niecierpliwością oczekują wszyscy zgromadzeni – efektowne, pierwsze wejście statku lewą burtą do wody

Inwestycja w 85% dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowi jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to wzrost konkurencyjności i prestiżu portów.

Tekst: materiały prasowe Remontowa Shipbuilding S.A.

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Budowa Portu Zewnętrznego w formule PPP

Next

Współpraca z portem w Rotterdamie

Zobacz również