Wspólne badania dna morskiego i prace nad skutecznymi rozwiązaniami technologicznymi, które ułatwią działania na „działce” na dnie Pacyfiku – to główne założenia umowy zawartej na początku grudnia między Akademią Morską w Szczecinie a spółką Interoceanmetal. 

Interoceanmetal to instytucja zrzeszająca kraje: Bułgarię, Czechy, Słowację, Rosję, Kubę oraz Polskę, które wspólnie sprawują pieczę nad wydzieloną częścią terenu na dnie Oceanu Spokojnego, na którym znajdują się konkrecje manganowe – złoża polimetaliczne, których zasoby stanowią przyszłościowe źródło surowców metalicznych potrzebnych w przemyśle. Spółka zajmuje się nie tylko wydobyciem konkrecji, ale też badaniami dotyczącymi rozwoju górnictwa morskiego (wysoko specjalistycznej gałęzi tej branży), a także jego wpływu na środowisko naturalne. 

Specjalistyczna wiedza niezbędna w działaniach IOM, to płaszczyzna styczności nauki z biznesem. Na czym będzie polegała nasza współpraca? 

Przed nami wspólne badania naukowe i prace wdrożeniowe, związane z tematyką górnictwa morskiego, a szczególnie eksploracją i eksploatacją dna morskiego, w obszarze Clarion Clipperton (przyp. obszar występowania konkrecji na dnie Pacyfiku) – mówi dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. AMS, prorektor ds. morskich, który podpisał porozumienie ze strony uczelni. W imieniu spółki umowę podpisał jej dyrektor, prof. Tomasz Abramowski.

W ramach wspólnych działań będziemy promować wiedzę i informacje na temat badań oceanicznych oraz górnictwa morskiego podczas m.in. konferencji, warsztatów czy imprez popularnonaukowych. Przed nami także obserwacje i pomiary hydrograficzne,  geologiczne oraz oceanograficzne. Celem tej kooperacji będą też wspólne projekty, aplikacje o granty i środki na rozszerzanie badań w dziedzinie głębokowodnego górnictwa morskiego. To dziedzina skomplikowana i trudna, ale też przyszłościowa, a weryfikacja możliwości korzystania z zasobów oceanów w kontekście rozwoju przemysłu metalicznego jest jednym z założeń zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. 

Weronika Bulicz, Rzecznik Prasowy Akademii Morskiej w Szczecinie

Previous

Załoga ORP Błyskawica walczyła z pożarem

Next

Komisja Europejska zatwierdza programy wsparcia dla transportu morskiego na Cyprze, w Danii, Estonii, Polsce i w Szwecji

Zobacz również