Zarządy portów Szczecin i Świnoujście oraz holenderskiego portu Rotterdam podpisały w Rotterdamie porozumienie o wzajemnej współpracy. Dokument został podpisany w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Ta opierać się będzie przede wszystkim na rozwijaniu zagadnień z dwóch obszarów – żeglugi śródlądowej, w tym kwestii środowiskowych, rozwiązań logistycznych, promocji czy rozwoju infrastruktury w portach śródlądowych oraz żeglugi bliskiego zasięgu, w tym tworzenie alternatywnych łańcuchów dostaw między portami na Morzu Północnym i Bałtyckim, wymiana doświadczeń i danych związanych z tworzeniem i  rozwojem żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

Ponadto sygnatariusze porozumienia określili dodatkowe potencjalne projekty, objęte przyszłą współpracą, a dotyczące m.in. rozwoju przepływu towarów, inwestycji portowych, zagadnień środowiskowych oraz cyfryzacji procesów portowych. Przewiduje się również wspólne szkolenia ukierunkowane na integrację społeczności portowych.

Współpraca pomiędzy portami ma przyczynić się do wzrostu handlu i zrównoważonego rozwoju działalności portowej.

Port w Rotterdamie jest największym, handlowym portem morskim w Europie o charakterze uniwersalnym, w którym przeładowuje się wszystkie rodzaje towarów. Specjalizuje się w przeładunkach towarów płynnych (ropa naftowa i przetwory, produkty z  olejów mineralnych) oraz kontenerów i towarów suchych masowych. Rocznie przeładowywanych jest w nim m.in. 14,5 mln TEU kontenerów, czy 100 mln ton ropy naftowej. Każdego roku do Rotterdamu zawija około 30 tys. statków morskich i 120 tys. statków żeglugi śródlądowej.

Do portu w Rotterdamie zawijają największe statki na świecie o zanurzeniu do 24 metrów. Port jest nie tylko hubem tranzytowym, ale również miejscem przerobu towarów na inne produkty.

Monika Woźniak-Lewandowska

Zdjęcia: materiały prasowe ZMPSiŚ S.A.

Previous

Wodowanie statku "Planeta I" w Remontowa Shipbuilding S.A.

Next

Nowy wydział AM patronem szczecińskiej szkoły

Zobacz również