W sobotę, 7 grudnia, około godziny 21:40, marynarz wachtowy z Okrętu-Muzeum ORP Błyskawica zauważył palący się samochód. O zaistniałym zdarzeniu zameldował oficerowi dyżurnemu okrętu, który niezwłocznie zarządził alarm i w asyście dwóch członków załogi przystąpił do akcji gaśniczej.

Do zdarzenia doszło na Al. Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego niszczyciela ORP Błyskawica. Oficer dyżurny okrętu widząc prędkość z jaką rozprzestrzenia się ogień oraz z uwagi na fakt, iż w pobliżu znajdowały się inne pojazdy, podjął decyzję o użyciu będącego na wyposażeniu okrętu agregatu proszkowego AP-25. Zanim marynarze dotarli na miejsce, właściciel pojazdu chcąc ugasić pożar gaśnicą samochodową otworzył pokrywę komory silnika. To działanie spowodowało wzmożenie pożaru, a użyte środki gaśnicze okazały się być niewystarczające do skutecznego zakończenia akcji. Na miejsce zdarzenia dotarli marynarze. Oficer dyżurny nakazał osobom postronnym odsunąć się na bezpieczną odległość. Ogień przedostawał się już do przedziału kierowcy. W celu zduszenia pożaru przymknął pokrywę silnika i przystąpił do akcji gaśniczej. Po kilku minutach na miejsce zdarzenia dotarł zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gdyni-Śródmieściu. Strażacy, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dogasili tlący się pojazd.

Marynarze z Okrętu-Muzeum ORP Błyskawica, corocznie, przed rozpoczęciem sezonu wystawienniczego, odbywają szkolenie w ramach ćwiczebnego alarmu pożarowego współpracując z jednostkami Państwowej oraz Wojskowej Straży Pożarnej. W ramach ćwiczenia sprawdzeniu podlegają: skuteczności przyjętych sposobów alarmowania na wypadek pożaru i związanych z tym zagrożeń dla okrętu oraz ludzi, skuteczności działania sił i środków przewidzianych do przeprowadzenia ewakuacji, prawidłowości przyjętego sposobu prowadzenia ewakuacji, prawidłowości rozmieszczenia i oznakowania sprzętu gaśniczego oraz oświetlenia awaryjnego, a także procedur współdziałania załogi okrętu ze strażą pożarną i innymi służbami. Podczas ćwiczeń sprawdzane są także elementy ratownictwa wysokościowego, wodnego oraz medycznego.

Ponadto, podnosząc swoje kwalifikacje załoga historycznego niszczyciela szkoli się na poligonie pożarowym KPW Gdynia.

Tekst: kmdr ppor. Radosław Pioch

Zdjęcia: archiwum ORP Błyskawica/3.FO

Previous

Oświadczenie Rady Interesantów Portu Gdańsk w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich

Next

Wspólne badania dna Pacyfiku - rusza współpraca AMS z Interoceanmetal

Zobacz również