13 czerwca br. odbyło się zebranie Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej przy Urzędzie Morskim w Gdyni. Celem zebrania było odczytanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za minione cztery lata, również przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, a także wybór nowych władz i struktur w Klubie.

Rozpoczęto od uczczenia chwilą ciszy pamięci członków Klubu, którzy odeszli na wieczną wachtę: Jerzego Starnawskiego, Henryka Spigarskiego i Mirosława Łukawskiego.

Dokonano uhonorowania krzyżem Pro Mari Nostro Magdaleny Kierzkowskiej z Urzędu Morskiego w Gdyni (krzyżem przyznanym jej 10 lutego 2016 roku). Przyjęto też w szeregi Klubu nowych członków, z dyplomem kapitana jachtowego – Magdalenę Jabłonowską oraz z dyplomami kapitanów żeglugi wielkiej: Andrzeja Kina, Tadeusza Biercia, Stefana Wysockiego oraz Bogdana Kwiatkowskiego.

Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z prawidłowym porządkiem obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Komandor Klubu Ryszard Siekanowicz, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Cezary Spigarski, a finansowe Andrzej Matulewicz.

Ta część obrad zamknęła się, po rozpatrzeniu wniosku przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przyznaniem absolutorium ustępującemu zarządowi Klubu, aby w dalszej części przystąpić do wyboru nowych władz. I tak wybrano:

Zarząd Klubu LMiR przy UM w Gdyni w osobach:

  1. Monika Kwiatkowska – komandor Klubu
  2. Andrzej Królikowski – wicekomandor Klubu
  3. Jarosław Przyborowski – wicekomandor Klubu
  4. Magdalena Jabłonowska – sekretarz
  5. Robert Witkowski – skarbnik

Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Cezary Spigarski – przewodniczący
  2. Kazimierz Bielecki – członek
  3. Henryk Wojtkowiak – członek

Wybrani zostali kandydaci na jesienny XXIII Walny Zjazd LMiR:

  1. Andrzej Królikowski
  2. Robert Witkowski

Na ręce Andrzeja Królikowskiego trafił specjalny medal 85-lecia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Rozewiu.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Zaproszenie do zwiedzania Placówki Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo w Gdańsku Jelitkowie

Next

Gdynia 400 DOUBLE wystartowały

Zobacz również