Kołobrzeskie zaślubiny z morzem

Cezary

Siedemdziesiąt jeden lat temu na kołobrzeskiej plaży stanęli żołnierze I Armii Wojska Polskiego. Po ciężkich kilkunastodniowych walkach próbowali słony smak […]

Read More 31