MORSKIE POŻEGNANIE Hansa Petera KLAGESA

Cezary

Hans Peter KLAGES, 1945. rocznik, myśleliśmy, że jeszcze spotkamy się nie raz. Serce jednak powiedziało dość i Peter odszedł niespodziewanie […]

Read More 112