Posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Cezary

22 lutego sejmowa Komisja GMiŻŚ postanowiła swoje obrady odbyć w Urzędzie Morskim w Gdyni. Przybyłych witał świeżo mianowany Dyrektor UM […]

Read More 12