Przekazanie obowiązków dowódcy 3. Flotylli Okrętów

Cezary

W piątek, 6 maja, w obecności Dowódcy Generalnego RSZ generała broni Mirosława Różańskiego, odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia 3. Flotyllą […]

Read More 53