Tak hartowała się stal…

Cezary

… w tym przypadku dobre 17 lat, nie licząc czteroletniego okresu czasu od powzięcia zamiaru, poprzez plany i przygotowania produkcji, […]

Read More