Przekazanie barki Zourite armatorowi

Cezary

24 marca br. zaznaczył się niebagatelnym wydarzeniem w Stoczni CRIST S.A. W ręce armatora – firmy Vinci Construction trafiła budowana […]

Read More 15