Andrzej Wincenty Perepeczko – urodzony 5 czerwca 1930 roku we Lwowie, w rodzinie o silnych korzeniach patriotycznych. Podczas II wojny światowej uczył się na tajnych kompletach w warszawskim Gimnazjum im. Stefana Batorego, po upadku Powstania Warszawskiego, w Radomsku wstąpił do Szarych Szeregów. Po wojnie, w roku 1946, po zdaniu tzw. małej matury, wyjechał do Gdańska, gdzie w latach 1946-49 uczęszczał do wówczas Państwowego Liceum Budowy Okrętów „Conradinum”. Po ukończeniu tej szkoły przyjęty na trzeci rok Państwowej Szkoły Morskiej na Wydział Mechaniczny. Po jej ukończeniu pracował na statkach w charakterze palacza, motorzysty i asystenta maszynowego, jednak rozwój jego kariery morskiej został w roku 1953 zablokowany. Mając bardzo niepewne pochodzenie polityczne otrzymał zakaz pracy na morzu i został wcielony do 1. Batalionu Pracy (tzw. „górniczego”) w Oświęcimiu. Tam, jako górnik spędził kilka lat pracując w pocie czoła w kopalniach węgla kamiennego. Tam też powstało w nim postanowienie napisania pierwszej książki, którą wydał już po odwilży roku 1956 (w 1960 r.). W 1956 roku powrócił do Gdańska i rozpoczął wieczorowe studia na Politechnice Gdańskiej. Od roku 1963 związany zawodowo z Państwową Szkołą Morską i jej późniejszymi formami rozwoju – Wyższą Szkołą Morską, Akademią Morską i dzisiaj Uniwersytetem Morskim, pomimo przejścia w stan emerytalny w roku 1994. W latach 1990-93 był Dziekanem Wydziału Mechanicznego. Oczywiście podczas wielu lat pracy w charakterze wykładowcy, nie mógł zapominać o swoim morskim, zawodowym rozwoju i przerywał tę pracę mustrując na statki, również obcych bander, gdzie doszedł do stanowiska Starszego Mechanika.

Powszechną jednak popularność i uznanie przyniosła mu nieodparta potrzeba przenoszenia na papier swojej wiedzy związanej z historią morską (co zaowocowało już na emeryturze doktoratem na Uniwersytecie Gdańskim z nauk humanistycznych), potrzeby wpływania na decyzje wyboru pracy na morzu poprzez beletrystykę morską, przeznaczoną dla dojrzałych pasjonatów literatury i opowiadania o morskich przygodach dla najmłodszych czytelników. Efektem tej nieodpartej potrzeby jest dzisiaj 120 (!!!) książek marynistycznych, ale też autorstwo i współautorstwo 20 podręczników i skryptów akademickich.

Informacje tu przedstawione zaczerpnąłem w wielkim skrócie z właśnie na okazję Jubileuszu 90-lecia Profesora Andrzeja Perepeczki wydanego albumu. „Andrzej Perepeczko | Starszy Mechanik | Wykładowca | Pisarz” – to książka poświęcona życiu człowieka, który swoją duszę morzu oddał i dla niego swe życie poświęcał. Książka wydana staraniem i pod redakcją Małgorzaty Sokołowskiej, i jej Oficyny Wydawniczej Verbi Causa, przy znaczącym współudziale wydawniczym Fundacji Lechosława Bar Wsparcia Edukacji Morskiej. Muszę się też pochwalić i moim uczestnictwem w tym albumie, a to przez wykorzystanie do opisu dokonań profesorskich 27, na przestrzeni lat, przeze mnie wykonanych fotografii :)

I właśnie w dniu 90-tych urodzin Profesora, 5 czerwca br., pojawiła się u niego w domu delegacja reprezentująca władze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w osobach jego Prorektora ds. Kształcenia (wcześniej dziekana WM), dr. hab. inż. Andrzeja Miszczaka, Profesora UMG; przedstawicielki Wydziału Mechanicznego mgr inż. Małgorzaty Malinowskiej oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich Lechosława Bar, dla którego Profesor to nie tylko w tym dniu Jubilat, to również wcześniej wykładowca, przez wiele lat członek tego zacnego Stowarzyszenia, dzisiaj także Honorowy, ale również współabsolwent (trochę wcześniejszy) z gdańskiego „Conradinum”.

Złożenie życzeń, wręczenie wiązanki kwiatów, pamiątkowego albumu oraz medalu odbyło się w towarzystwie Pań Perepeczko – żony Lucyny, córki Elżbiety i synowej Małgorzaty. Mogliśmy też zobaczyć wcześniej wręczoną grafikę z dedykacją od Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, w dowód pamięci o tak znaczącym mieszkańcu miasta.

Należy też dodać, że wspomniany medal to inicjatywa związana z obchodami 100-lecia Szkolnictwa Morskiego w Polsce, tzw. Medal Absolwenta. Medal został wydany (wybity) skutkiem działań wspólnych Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich i Fundacji Lechosława Bar Wsparcia Edukacji Morskiej. Profesor Andrzej Perepeczko otrzymał ten świeżo wybity medal jako pierwszy.

Specjalną atrakcją obchodów znakomitego Jubileuszu, a to po poproszeniu Profesora do balustrady balkonu, było gromkie „Sto Lat” odśpiewane z patio budynku przez zgromadzonych tam Starszych Mechaników, członków Stowarzyszenia SOMM. Gromkie i sądząc po odgłosach otwierających się drzwi balkonowych, słyszalne również przez pozostałych mieszkańców kamienicy.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Medal Absolwenta – inicjatywa pamiątkowa skierowana do absolwentów szkół morskich – każdy może taki medal nabyć – cena wynosi 25,00 PLN

Album – tutaj może być trochę trudniej, z racji niedużego nakładu prawdopodobnie będzie obowiązywał wyścig… Z powodu wysokich kosztów edycji, będzie go można nabyć w cenie promocyjnej, według nakładów, jakie poniósł Wydawca (63,00 PLN).

Wiedza i możliwość uzyskania informacji w temacie nabycia medalu oraz albumu czai się tu – kliknij

I jeszcze dla tych, którzy chcą wiedzieć od razu, bez klikania:

FUNDACJA LECHOSŁAWA BAR WSPARCIA EDUKACJI MORSKIEJ

KRS 0000722979, REGON: 369685360, NIP: 5862329232, Fundusz Założycielski 400 000 PLN, Siedziba: ul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, tel. 601 25 63 64, www.dar-mlodziezy.pl, e-mail: biuro@fundacja.lbar.pl

Nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 4203 3380

Previous

Na czym najlepiej szkolić żeglarzy?

Next

Popłyń z „Darem Młodzieży” w IV Żeglarskiej Paradzie Świętojańskiej!

Zobacz również