W sobotę 6 listopada br., w Auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, odbyło się XII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

Na wstępie, po wprowadzeniu sztandaru przybyli kapitanowie oraz ich goście specjalni odśpiewali Hymn Narodowy oraz oddali hołd pamięci kolegów, którzy w tym roku odeszli na wieczną wachtę. Po przywitaniu obecnych, przewodniczący SKŻW dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski zapoznał uczestników ze sprawozdaniem z działalności Rady Stowarzyszenia za okres lat 2017-2021, działalności mocno w ostatnim czasie ograniczonej z uwagi na panujący wirus COVID 19. (Pełny tekst sprawozdania poczytaj tu – kliknij).

Po prezentacji, nowo przyjętym w szeregi SKŻW kapitanom wręczono odznaki przynależności. Wręczone zostały też specjalnie na okazję 100-lecia podniesienia bandery na żaglowcu szkolnym „Lwów” – dla Stowarzyszenia Kapitanów pamiątkowy obraz zmarłego w tym roku kapitana Ryszarda Kucika (msza św. żałobna i uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 listopada br.) z żaglowcem i kopią jego bandery oraz dla Uniwersytetu Morskiego, Duszpasterstwa Ludzi Morza oraz Narodowego Muzeum Morskiego wybite na tę okoliczność przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne medale. Trafiły do rąk: Rektora UM prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, ks. dr. Edwarda Pracza oraz dr. Roberta Domżała. Wręczali prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Daniel Duda i dr kpt. ż.w. Andrzej Królikowski.

Następnie przystąpiono do dyskusji i wysłuchania uwag dotyczących działalności ustępującej Rady Stowarzyszenia.

W przerwie obrad wykonane zostały zdjęcia grupowe uczestników i ich gości.

Po przerwie przystąpiono do wyboru członków komisji skrutacyjnej, głosowań nad zgłoszonymi poprawkami do Statutu SKŻW oraz do części najważniejszej – zgłoszenia i ustalenia kandydatów do nowej Rady, przygotowania kart do głosowania, przeprowadzenia tajnego głosowania, liczenia głosów i prezentacji wyników. Wręczone też zostały zaległe, wcześniej nie odebrane medale wybite na okoliczność 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, które wręczał jej prezes Andrzej Królikowski.

Nowym Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia wybrany został ze sporą przewagą głosów (nie po raz pierwszy) znany ze swoich pasji społecznych, kapitan ż.w. Andrzej Królikowski, Jego zastępcami zostali kapitanowie Wiesław Piotrzkowski i Łukasz Lewkowicz. Sekretarzem Rady wybrano kpt. ż.w. Dariusza Terecha, natomiast kpt. ż.w. Andrzej Kin powtórnie został skarbnikiem. Pozostali członkowie 14-osobowej Rady to kapitanowie: Sebastian Boryczka, Leszek Górecki, Marek Marzec, Grzegorz Mazur, Grzegorz Rutkowski, Erhard Szymroszczyk, Rafał Szymański, Anna Wypych-Namiotko, Stefan Wysocki.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Znamy nominowanych do „Kryształowych Żagli”

Next

Święto Niepodległości w Gdyni

Zobacz również