15 grudnia br., w pomieszczeniach gdyńskiego klubu Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Gdyński Oddział Stowarzyszenia Starszych Oficerów Mechaników Morskich. Uroczysty wieczór otworzył i poprowadził przewodniczący Lechosław Bar, witając wraz z ks. dr. Edwardem Praczem, Europejskim Koordynatorem Duszpasterstwa Ludzi Morza i Kapelanem Stowarzyszenia, przybyłych gości. Wśród obecnych Rektor Uniwersytetu Morskiego Profesor dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza kpt. ż.w. Stefan Krella, redaktor Małgorzata Sokołowska. Trzeba powiedzieć, że tego roku, w porównaniu do lat poprzednich obecność, częściowo z powodu zmagań ze stanem zdrowia, była dość skromna.

Jak zawsze spotkanie przebiegało ze śpiewem na ustach, z wykonaniem pięknych polskich kolęd. Po zaintonowaniu pierwszej z nich, głos zabrał przewodniczący SSOMM Lechosław Bar. Po złożonych obecnym życzeniach, przystąpił do poinformowania zebranych o przyznanych właśnie wyróżnieniach w postaci nadania tytułów Członków Honorowych dwóm osobom: Michałowi Dąbrowskiemu (filmowcowi, z przyczyn zdrowotnych nieobecnemu) oraz Małgorzacie Sokołowskiej (autorce książek i redaktor naczelnej Akademickiego Kuriera Morskiego). Oboje zostali przyjęci w poczet członków honorowych Stowarzyszenia w podziękowaniu za działalność służącą zachowaniu pamięci o ludziach morza, szczególnie za upamiętnianie znanych i zasłużonych starszych mechaników.

Do zgromadzonych z życzeniami świątecznymi wystąpił rektor UM Adam Weintrit. Wyraził też zaniepokojenie coraz mniejszym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia Wydziałem Mechanicznym, na którym odnotowano mniejsze ilości chętnych, a jest to wydział, po skończeniu którego nie można narzekać na bardzo dobre gratyfikacje finansowe u pracodawców. Jak powiedział obecnemu na spotkaniu dziekanowi WM prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Miszczakowi, zrobi co w jego mocy aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości.

Po odśpiewaniu kolejnej kolędy, fragment Pisma Świętego odczytany został przez st. mech. Marka Truskolawskiego, pełniącego na co dzień funkcję Fleet Managera w znanej obecnym firmie Green Management Poland.

Następnie po krótkim nabożeństwie poprowadzonym przez ks. dr. Edwarda Pracza i potraktowaniu znakiem krzyża oczekujących cierpliwie opłatków, rozpoczęto wzajemne dzielenie się nimi w połączeniu ze składanymi sobie życzeniami.

Na koniec, jak zawsze, goście mogli się pysznie posilić.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Uroczyste podpisanie umowy w Porcie Gdynia

Next

Zobacz również