W dniu 8 grudnia 2023 roku społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz 103. obchodziła Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem bandery na gmachu głównym UMG, a następnie, po mszy św., odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG. Święto Szkoły zakończyło się odczytaniem Apelu Pamięci.

Podniesienie bandery Polskiej Marynarki Handlowej

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 8:00 rano tradycyjnym, uroczystym podniesieniem bandery. Ta najstarsza tradycja w Uczelni została zapoczątkowana 103. lata temu w Tczewie, kiedy to młodzi ludzie, dla zainaugurowania działalności Szkoły Morskiej, podnieśli na budynku polską banderę, ponieważ Szkoła nie dysponowała jeszcze żadnym statkiem.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Uczelni oraz biało-czerwonej bandery w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Punktualnie o 8:00 rano, kilka chwil po grudniowym wschodzie słońca, na pochyłym maszcie gmachu głównego Uczelni, w takt „Mazurka Dąbrowskiego” została podniesiona bandera Polskiej Marynarki Handlowej.

Podczas uroczystości odbyła się także ceremonia przekazania proporca Kompanii Reprezentacyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Po odczytaniu Zarządzenia Rektora UMG, JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit zaprezentował oraz przekazał proporzec indentyfikacyjny na ręce pocztu proporcowego.

Poranna uroczystość zakończyła się defiladą Kompanii Reprezentacyjnej w towarzystwie Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uroczysta msza św.

Tradycją Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest uroczysta msza św. odprawiana w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Uczelni w Kościele Portowym pw. MBNP i św. Piotra Rybaka przy ulicy Portowej 2 w Gdyni.

Koncelebrowanej mszy św., która rozpoczęła się o godzinie 9:00, przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Jego Ekscelencja dr Wiesław Szlachetka, a koncelebransem był Archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Morza, Kapelan Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Ojciec dr Edward Pracz.

O uroczystą oprawę mszy św. zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG.

Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG

Kolejne wydarzenia Święta Szkoły odbywały się w gmachu głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej. O godzinie 11:00  w Auli im. T. Meissnera odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście.

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, po powitaniu uczestników wydarzenia oraz zaproszonych gości, wygłosił okolicznościowe przemówienie.

JM Rektor prof. Adam Weintrit zwrócił uwagę słuchaczy na długą historię i misję Uniwersytetu: 103 lata temu w Tczewie uroczyście podniesiono biało-czerwoną banderę na gmachu Szkoły Morskiej. 8 grudnia to dzień wyjątkowy dla nas i całego szkolnictwa morskiego w Polsce. Tak jak nasza fregata szkolna „Dar Młodzieży” jest kontynuatorem tradycji żaglowca „Lwów”, a później „Daru Pomorza”, tak my, jako społeczność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, mamy ten przywilej i zaszczyt pielęgnować oraz kontynuować misję, którą rozpoczęli wykładowcy i studenci w Tczewie, jednym słowem pionierzy Polski Morskiej Handlowej.

Podkreślając istotę pielęgnowania tradycji, która jest niczym innym jak międzypokoleniowym pomostem między przeszłością, a teraźniejszością, JM Rektor przywołał tegoroczny rejs „Daru Młodzieży”, który uczcił przekroczenie równika w 1923 roku przez pierwszy statek pod biało-czerwoną banderą – szkolny statek „Lwów” w rejsie szkoleniowym do Brazylii: 28 września br. dowodzony przez komendanta kpt. ż.w. Rafała Szymańskiego „Dar Młodzieży” ze studentami II roku Wydziału Nawigacyjnego na pokładzie, około 200 mil od wybrzeży Brazylii pokonał równoleżnik „zero”, oddając hołd „kolebce nawigatorów” – bo taki przydomek nosił „Lwów” – nasz pierwszy statek szkolny.

JM Rektor podsumował sukcesy pracowników Uczelni i wydarzenia mijającego roku, w tym niemal już ukończone inwestycje – Centrum Offshore UMG oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Z dumą przedstawił uhonorowanego tytułem doktora honoris causa UMG profesora Hansa Rummla z Hochschule Bremerhaven oraz zapowiedział wręczenie kolejnego dyplomu prof. Bradfordowi Parkinsonowi ze Stanford University, nazywanemu „ojcem Globalnego Systemu Nawigacyjnego GPS”. JM Rektor złożył gratulacje naukowcom, którzy w tym roku otrzymali nominacje profesorskie – profesorowi Krzysztofowi Czaplewskiemu oraz profesorowi Ireneuszowi Czarnowskiemu.

Jako kolejne wyzwanie stojące przez Uczelnią JM Rektor wskazał żeglugę autonomiczną: Dzisiaj stoimy przed kolejnym wyzwaniem i kolejnym celem do osiągnięcia. Tym razem jest nim żegluga autonomiczna. Pierwsze morskie autonomiczne statki nawodne MASS (Maritime Autonomous Surface Ship) już pływają, natomiast wyzwaniem przyszłości jest żegluga autonomiczna, czyli zagadnienie znacznie szersze, wymagające międzynarodowej standaryzacji w kontekście nie tylko technologicznym, ale także – a może przede wszystkim – prawnym, z uwzględnieniem oczywiście czynnika ekonomicznego, ekologicznego i bezpieczeństwa na morzu – umożliwiając swobodne poruszanie się statków autonomicznych na wodach całego świata.

Kończąc swoje wystąpienie, JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w Adam Weintrit zwrócił się z podziękowaniami do zaproszonych na uroczystość pracowników Uczelni: Raz jeszcze gratuluję wszystkim, którzy zostaną za chwilę uhonorowani, odznaczeni i nagrodzeni. Dziękuję za Wasze wsparcie i wielkie zaangażowanie. Wspólnie możemy dokonać rzeczy wielkich. Życzę Państwu dalszych sukcesów!

W dalszej części uroczystości głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, który z dumą zaprezentował Krzyż Zasługi Związku Piłsudczyków, którym został odznaczony w Bazylice Mniejszej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Armii Krajowej w Gdyni, a które to odznaczenie otrzymał z rąk byłego Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr. kpt. ż.w. Daniela Dudy, doktora honoris causa Uczelni oraz komendanta „Daru Młodzieży” kpt. Ireneusza Lewandowskiego.

Minister Grzegorz Witkowski zwrócił uwagę na najbliższą przyszłość i wyzwania stojące przez Uniwersytetem: Uniwersytet Morski w Gdyni to – oprócz tradycji, o której pięknie mówił Jego Magnificencja Rektor – również ludzie, historia, dorobek i przyszłość. Ta przyszłość rysuje się przed Państwem bardzo pięknie i bardzo szeroko. To, co najważniejsze, jest przed Państwem. Tym, co dzięki rządowym funduszom udało się już dokonać, są inwestycje, o których mówił JM Rektor, a przede wszystkim Centrum Offshore UMG. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie i bardzo duży skok cywilizacyjny. Inwestycja, która będzie kształcić kadry, ponieważ polskie porty po raz kolejny zanotują w tym roku gigantyczne rekordy ponad 130 milionów ton przeładowanych towarów. Na tej sali nie muszę nikogo przekonywać, że to jest wynik absolwentów między innymi Uniwersytetu Morskiego. Prosimy o więcej, ponieważ są to realne pieniądze do budżetu państwa, ale też jest to ogromne doświadczenie, które zdobywa biznes, zdobywa rynek i jest to również coś, czym możemy się pochwalić na świecie. Centrum Offshore UMG, które będzie kształciło kadry na rzecz energetyki wiatrowej na morzu jest tym, czego państwo polskie, biznes i rynek potrzebują.

Swoje wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski zakończył podziękowaniem i gratulacjami: Wszystkim dziękuję, gratuluję i życzę kolejnego roku sukcesów dydaktycznych, wyników badań naukowych, publikacji. Bardzo dziękuję.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród i odznaczeń (zobacz tu – kliknij).

Wręczone zostały medale przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki – Srebrny Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wręczone zostały również przyznane przez Ministra Infrastruktury Odznaki Honorowe „Zasłużony Pracownik Morza”.

Medale i odznaki uhonorowanym pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczyli JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Następnie, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Szkolnictwa Morskiego”, „Zasłużony dla Uniwersytetu Morskiego” oraz „Zasłużony Pracownik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i szkolnictwa morskiego.

Wręczone zostały również Nagrody Jubileuszowe dla pracowników UMG za 50, 45 oraz 40 lat pracy.

Nagroda przyznawana przez studentów UMG dla najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni imienia kapitana Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza za działalność dydaktyczną została w tym roku wręczona dr. inż. Mirosławowi Nowakowskiemu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Jego Magnificencję Rektora prof. Adama Weintrita dyplomów potwierdzających nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomów doktorskich.

Tradycyjnie, zostały wręczone także nagrody dla studentów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz pracą społeczną na rzecz środowiska akademickiego, jak również nagroda dla doktoranta przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe.

Następnie, Jego Magnificencja Rektor przyznał trzy „Medale Absolwenta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” za wybitne wyniki w nauce oraz za wyróżniającą się działalnością na rzecz środowiska akademickiego.

Za aktywną działalność na rzecz społeczności akademickiej nagrodę od JM Rektora otrzymali również członkowie Parlamentu Studentów.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przyznał także nagrody studentom za znaczące osiągnięcia sportowe rangi krajowej lub międzynarodowej.

JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit złożył gratulacje wyróżnionym osobom i podziękował za ich szczególne zaangażowanie.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwsza wystąpiła posłanka do Parlamentu Europejskiego, Pani Magdalena Adamowicz, która na ręce JM Rektora złożyła serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji Święta Szkoły oraz wspaniałej i ponad stuletniej tradycji Uczelni. Magdalena Adamowicz podkreśliła rangę Uniwersytetu, mówiąc: Państwa Uczelnia jest uczelnią bardzo rozpoznawalną na świecie, jest niewątpliwym liderem. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj wśród Państwa być. Wiem, że praca na morzu dynamicznie się zmienia. I niezwykle istotne jest to, że Uczelnia za tym nadąża. Nadąża wspaniałą jakością, nowością, innowacyjnością oraz tym, co jest istotne dla mnie z punktu widzenia przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, że Uczelnia realizuje wiele projektów – projekty edukacyjne, projekty badawcze, projekty połączone z biznesem.

Głos zabrała również posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Pani Dorota ArciszewskaMielewczyk, absolwentka Uczelni, która mówiła między innymi: Chciałam Państwu podziękować za to, że podążacie z duchem czasu, że wykorzystujecie wszystkie możliwości współpracy z armatorami, z różnego rodzaju firmami funkcjonującymi na rynku morskim, że kształcie absolwentów, którzy rzeczywiście mogą przyczynić się do rozwoju portów i iść dzisiaj z duchem czasu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyzwania technologiczne, jeżeli chodzi o kadrę, która jest dzisiaj bardzo potrzebna. (…) Chciałam podziękować za Państwa zaangażowanie w kształtowanie kadry morskiej, za to, że dzisiaj możemy być dumni, że mamy tak wspaniałą uczelnię tu, w Trójmieście i się z niej wywodzimy.

Głos zabrał następnie Pan Robert Nowicki, prezes spółki Orlen Neptun, który zwrócił uwagę na przyszłość wyrażoną dzisiaj nowym paradygmatem energetycznym: Dzisiejsze serce energetyczne przenosi się na północ, przenosi się na Wybrzeże. I to rzeczywiście wielka odpowiedzialność biznesu, gdzie oprócz tego elementu i pierwiastka technologii musimy mieć mądrych, wykształconych i również odważnych ludzi, ponieważ kapitał ludzki to najważniejsze dobro w każdym projekcie i bardzo się cieszę ze współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Głos zabrał również wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, który złożył życzenia w imieniu własnym, władz Miasta Gdynia i gdyńskiego samorządu: Życzenia z okazji Święta Szkoły, która od zawsze rozwijała się wspólnie z Miastem. To rozwój Gdyni był możliwy dzięki rozwojowi Uczelni, a rozwój Uczelni był możliwy dzięki rozwojowi Gdyni. Dziś kształcą się tutaj osoby młode nie tylko z naszego miasta, ale całego województwa i całego kraju. Osoby, które zdobywają wiedzę, która pozwala im zdobywać własne szczyty, osiągać różnego rodzaju osiągnięcia, ale także osoby, które podejmują decyzję, aby rozwijać swoje skrzydła poza naszym krajem, przyjeżdżać i przewozić nowe doświadczenia.

Następnie dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG odczytał list złożony na ręce JM Rektora UMG przez Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofa Wilde, który do władz i społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni skierował następujące słowa: W imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To wyjątkowy czas, który przypomina nam o trudach, wyzwaniach i sukcesach związanych z rozwijaniem wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki morskiej. Zasłużonej Uczelni, Uniwersytetowi Morskiemu, życzę dalszych osiągnięć w postępie nauki i badań. Święto Szkoły to doskonała okazja do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz do optymistycznego spojrzenia w przyszłość pełną nowych wyzwań sukcesów, których życzę serdecznie całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystego otwartego posiedzenia Senatu UMG, odbyło się wodowanie książki „Słownik biograficzny absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni na uchodźstwie 1940-1945” autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak. Matką chrzestną książki została Pani Maria Prucińska, była dziennikarka Radia Gdańsk, żona jednego z absolwentów Szkoły Morskiej w Southampton Kazimierza Lorocha.

Przebieg uroczystości Święta Szkoły uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod dyrekcją dr. Karola Hilli.

Uroczystości 103-lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zakończyły się tradycyjnym obiadem, podczas którego zaserwowana została pieczona gęś. W ten sposób symbolicznie nawiązano do wydarzeń z 1920 roku, kiedy to po inauguracji pierwszego roku szkolnego w Szkole Morskiej w Tczewie goście zasiedli do świątecznego posiłku właśnie z pieczoną gęsią podaną jako danie główne.

Zakończeniem obchodów Święta Szkoły był uroczysty Apel Pamięci, podczas którego społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wspomniała tych, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Uczelni i dzięki którym możemy dzisiaj być częścią wspólnoty akademickiej i obywatelami niepodległego kraju. Tym symbolicznym aktem społeczność Uniwersytetu wspomina dyrektorów, wykładowców, pracowników, studentów i absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którzy odeszli na wieczną wachtę, polegli na polu chwały lub zginęli śmiercią marynarza.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, studentom, doktorantom i pracownikom

za udział w Święcie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tekst: materiały prasowe UMG

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Przebudowa rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk dobiegła końca

Next

PGZ Stocznia Wojenna osiągnęła ważny kamień milowy swojej inwestycji

Zobacz również