20 kwietnia br. obradowała XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Konferencja zawierała 3 panele tematyczne pod wspólnym tytułem: „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?”.

Konferencję zapowiedział należący do grona jej organizatorów Jakub Puszkarski,

a oficjalnego jej otwarcia dokonali: prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds. Badań Naukowych UG,

Piotr Gawron – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej,

dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego,

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UG,

dr Paulina Topolska – Związek Miast i Gmin Morskich

oraz dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG – od początków tworzenia konferencji po stronie jej organizacji.

PANEL I ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Makowski, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW

Referat „MARPOL – międzynarodowa konwencja w procesie unifikacji”, przeprowadzony przez dr hab. Dorotę Pyć, prof. UG, również z omówieniem zakresu przedstawianych prezentacji.

Referat „Szkoda wyrządzona morzu” przeprowadził prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Referat „Prewencja w międzynarodowej ochronie środowiska morskiego – w 50 rocznicę przyjęcia Konwencji MARPOL”, poprowadził dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji UG.

Referat „Aktualne problemy odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków” omówiła dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

PANEL II PREWENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Prowadząca: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji UG.

Referat „Odpowiedzialność za zanieczyszczenia z wraków statków” omówiła Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku dr Dominika Wetoszka, Wydział Prawa i Administracji UG.

Referat „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Armatora za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków” przygotował Marek Lewandowski z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Referat “Zasada prewencji na przykładzie działalności operacyjnej platform morskich zarządzanych przez LOTOS Petrobaltic S.A.” przeprowadziła Magdalena Jabłonowska z LOTOS Petrobaltic S.A.

Referat „Problemy praktyczne odpowiedzialności karnej za zanieczyszczenie morza przez statki” omówił radca prawny Tomasz Nadratowski, Kancelaria Radcy Prawnego MAR-LAW Nadratowski & Rzeszewicz.

PANEL III ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI W PRAKTYCE

Prowadzący: dr kpt. ż.w. Cezary Łuczywek, Green Management sp. z o.o.

Referat „Dekarbonizacja żeglugi – cele i realia zrównoważonego transportu morskiego” omówił dr hab. Ernest Czermański, prof. UG, Wydział Ekonomiczny UG

Referat „Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza ze statków w prawie Unii Europejskiej a objęcie sektora żeglugi morskiej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji” przedstawiła radca prawna dr Adrianna Ogonowska oraz adwokat dr Dominik Wałkowski, oboje z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Referat „MARPOL: wymagania prawne w zakresie przeglądów i certyfikacji konwencyjnej statków na przykładzie Polskiego Rejestru Statków jako Organizacji Uznanej” przedstawił dr inż. Krzysztof Kołwzan z Polskiego Rejestru Statków S.A.

Referat „Ochrona środowiska a infrastruktura portowa” omawiający działania ku ochronie środowiska, również podczas trwania najnowszej inwestycji Terminalu T3, w Firmie Baltic Hub przedstawiła dyrektor Dominika Milion z Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.

Na zakończenie zespół organizacyjny z Dorotą Pyć i Jakubem Puszkarskim na czele pięknie podziękował uczestnikom za udział, zapraszając przy tej okazji wspólne spędzenie czasu przy posiłku na 32. piętrze wieżowca „Olivia Star”, z możliwością podziwiania Gdańska z całkiem sporej wysokości.

Zdjęcia i tekst na bazie materiałów konferencyjnych: Cezary Spigarski

Previous

Port Gdańsk będzie miał nowego prezesa z Gdańska

Next

Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu Starszych Mechaników

Zobacz również