Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście sprawniej zrealizują inwestycje dotyczące infrastruktury dostępowej do nowych terminali głębokowodnych dzięki obligacjom zerokuponowym, które wyemitowało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obligacje zerokuponowe (seria ON0423) o wartości 1 miliarda zł zostały przekazane zarządom portów 15 grudnia 2020 r. Termin ich wykupu to 25 kwietnia 2023 r. Port Gdynia otrzymał obligacje o wartości 672 mln zł, natomiast Port Szczecin-Świnoujście 328 mln zł.

To kolejny ważny krok do realizacji największych inwestycji morskich. Nowe terminale głębokowodne w Gdyni i Świnoujściu wyniosą polskie porty do czołówki nie tylko bałtyckiej, ale także europejskiej – mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Obligacje pozwolą m.in. na budowę falochronów oraz poprawę infrastruktury dostępowej do przyszłych: terminala głębokowodnego w Świnoujściu oraz Portu Zewnętrznego w Gdyni. Emisja obligacji jest realizacją specjalnej ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych przyjętej przez Sejm jesienią 2019 r.

Wartość wszystkich obecnie trwających inwestycji mających na celu rozwój portów morskich sięga prawie 10 miliardów zł. Natomiast do 2030 r. na kolejne strategiczne inwestycje morskie zostanie przeznaczonych kolejnych 15 mld zł.

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2021 Sejm przyjął finansowanie dla trzech programów dot. Inwestycji morskich:

· Program ochrony brzegów morskich na kwotę 911 mln zł,

· Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską na kwotę 1,987 mln zł,

· Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 na kwotę 237,967 mln zł.

Tekst: www.gov.pl

Zdjęcia: materiały prasowe ZMPG-a S.A., ZMPSiŚ S.A. i NDI/BESIX

Previous

Świnoujście. Terminal kontenerowy w centrum korytarzy transportowych!

Next

Będzie dobrze i musicie w to wierzyć

Zobacz również