Port Gdańsk spektakularnie zakończył 2019 rok i ustanowił nowy rekord przeładunków, przekraczając 52 mln ton. Uzyskał imponujące wzrosty w prawie wszystkich grupach ładunkowych. Port w Gdańsku zarobił w 2019 r. 60,2 mln zł netto, przy przychodach ogółem sięgających 257,0 mln zł.

Według oficjalnych danych w 2019 roku przeładowano 52 154 098 ton, co daje wzrost 6,4% względem ubiegłego roku. Jeszcze w roku 2008 takim wolumenem mogły się pochwalić łącznie wszystkie polskie porty.

Port Gdańsk odnotował zwyżkę w prawie wszystkich grupach ładunkowych, najlepszą dynamikę (+12,8%), analogicznie do 2018 roku, uzyskały paliwa z rekordowym wynikiem 17 498 419 ton. Czasowe wstrzymanie dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń” niewątpliwie przełożyło się na większą ilość dostaw paliw drogą morską. Do Portu Gdańsku zawinęły 33 statki z paliwami płynnymi więcej niż w roku ubiegłym. Warto również wspomnieć o 38% wzroście przeładunku gazu.

Kolejnym osiągnięciem jest wzrost o 12% ładunków z grupy Ro-Ro. Jest to spowodowane uruchomieniem drugiej jednostki, promu Nova Star, przez PŻB, co finalnie zwiększyło ilość zawinięć promów o 52% i ułatwiło codzienny serwis połączeń do Szwecji.

Grupa „inne masowe” po podsumowaniu 2019 roku, ukształtowała się 5,1% powyżej zeszłorocznego wyniku i osiągnęła bardzo dobry rezultat na poziomie 4 112 099 ton. Dominujący udział w przeładunkach innych masowych mają w dalszym ciągu kruszywa, które stanowiły 55,4% ładunków z tej grupy.

Zauważalnie, o 9,4%, wzrosły przeładunki zbóż. Wynik ukształtował się na poziomie 611 644 ton.

Węgiel odnotował spadek w wysokości -5,8% w skali roku, co jest spowodowane sporym nasyceniem rynku, jak i bardzo wysokim wzrostem przeładunków w 2018 roku.

Nastąpiło zmniejszenie przeładunków drewna o -40,4% w stosunku do roku 2018. Do tak znaczących różnic na przestrzeni lat 2018-2019 przyczyniła się między innymi klęska żywiołowa w roku 2017. Łączna masa drewna po huraganie stulecia wyniosła 8,6 mln m3. Należy również dodać, że drewno w chwili obecnej przeładowywane jest głównie w kontenerach, i jest zaliczane do drobnicowego ładunku skonteneryzowanego. Do Portu zawija coraz to większa ilość statków handlowych w zeszłym roku było to aż 3036. Oznacza to przyrost o 112 zawinięć w stosunku do roku 2018.

W przeładunku zdecydowanie dominowała drobnica z 44% udziałem w całkowitym wolumenie, drugą dominującą grupą były paliwa płynne z 34% udziałem w całkowitych przeładunkach. Węgiel dalej utrzymuje trzecią pozycję w całkowitym wolumenie.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że EBITDA wyniosła 95,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,2 mln zł (wzrost o 9,5%). Głównymi pozycjami przychodowymi portu były dzierżawy (55,7 proc.) oraz opłaty portowe (32,8 proc.). Przychody ogółem osiągnęły poziom 257 mln zł i w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 4,6 proc.

Udział Portu Gdańsk w obsłudze morskiej wymiany towarowej Polski stale utrzymuje się na wysokim poziomie i w 2019 roku wyniósł 48,2%. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich polskich portów. Wysoki wolumen oraz dynamika przeładunków uplasowały Port Gdańsk na mocnym 4. miejscu wśród największych portów nad Bałtykiem. Port Gdańsk w 2019 roku umocnił również swoją drugą pozycję w morskim rankingu kontenerowym na Bałtyku, a do lidera, portu St. Petersburg brakuje mu 148 509 TEU, czyli tyle co 3-tygodniowy wolumen przeładowanych w Porcie Gdańsk kontenerów.

W najbliższych trzech latach port ma zamiar wydać na inwestycje blisko 1,3 mld zł. W 2019 roku przeznaczył na nie blisko 390 mln zł , z czego 51 mln zł pochodziło ze środków europejskich. Większościowym udziałowcem Morskiego Portu Gdańsk, mającym blisko 95,5 proc. akcji, jest Skarb Państwa.

Prezentacja wyników Portu gdań za rok 2019 – kliknij

Tekst: materiały prasowe ZMPG S.A.

Zdjęcia: materiały prasowe ZMPG S.A., Kacper Kowalski, Cezary Spigarski

Previous

Port Gdynia - na fali wzrostu

Next

DCT Gdańsk z powodzeniem wdraża system OCR

Zobacz również