W IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, 8 października 2021 roku, z okazji 70-lecia istnienia szkoły, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana przez Samorząd Szkolny. W tym wydarzeniu przygotowywanym od maja uczestniczyli liczni, zaproszeni goście z Gdańska, między innymi przedstawiciele władz miasta, firm oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Wydarzenie przebiegało zgodnie z harmonogramem, według którego rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło się o godzinie 14:30. Przed oficjalną częścią uroczystości, zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić szkołę. O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta gala, podczas której został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”, a po nim uroczystą przemowę wygłosiła pani dyrektor IX LO Małgorzata Solowska, a także głos zabrały zaproszone osoby: Grzegorz Kryger z Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska, Justyna Dmitruk dyrektor SP 86 w Gdańsku oraz dyrektorzy innych szkół. Na ręce dyrektor Małgorzaty Solowskiej życzenia dla szkoły złożyli przewodniczący Rady Rodziców IX LO w Gdańsku Wojciech Widzicki wraz z zastępcą przewodniczącego Rady Rodziców IX LO w Gdańsku Andrzejem Stanickim oraz przedstawiciel Rady Dzielnicy Strzyża Andrzej Witkiewicz. Wyrazy uznania złożyła Hanna Zych-Cisoń wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, jednocześnie absolwentka szkoły, Bożena Brauer przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku, Jacek Nowicki wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziału w Gdańsku, Wojciech Błaszkowski w imieniu przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska oraz Emilia Lodzińska przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta. Po przemówieniach zaproszonych gości pani dyrektor, za doskonałe wyniki w nauce oraz za działalność samorządową, wyróżniła dwóch uczniów: Franciszka Rebelińskiegp oraz Mateusza Pisańskiego. Uroczystość uświetniła część artystyczna, w której wystąpili uczniowie IX LO w Gdańsku. Dariusz Sondej zagrał na gitarze, Maja Borawska zaśpiewała utwór „Wsiąść do pociągu byle jakiego” przy akompaniamencie swojej siostry Oli Brawskiej oraz Zuza Jabłońska zaśpiewała swoje dwa utwory „Powiedz Mi To Twarz” i „Wisła”. Zgromadzeni goście obejrzeli film o historii szkoły w reżyserii Piotra Lipowskiego oraz Narka Hayrapetyana. W filmie wystąpili Aleksandra Kochanek, Natalia Siemborska i Krzysztof Bierówka. Po oficjalnej uroczystości był poczęstunek, odśpiewano „Sto Lat” na cześć IX LO w Gdańsku oraz podano okolicznościowy tort.

Wydarzenie 70-lecia szkoły było ogromnym wyzwaniem i wielkim sukcesem uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Wszyscy włożyli serce i poświęcili wiele czasu w przygotowanie gali, która odbyła się mimo licznych przeciwności losu oraz ograniczeń pandemicznych. Zaproszeni goście byli pod dużym wrażeniem profesjonalizmu, z jakim społeczność IX LO zorganizowała Jubileusz. Na koniec mojej krótkiej relacji, załączam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom, a w szczególności prowadzącym galę Natalii Bochan i Witkowi Toczkowi.

Tekst: Krzysztof Linde, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego IX LO w Gdańsku

Zdjęcia: Cezary Spigarski (absolwent, rocznik 1981)

Previous

95-lecie Stoczni Remontowej NAUTA S.A.

Next

Gdański wiec poparcia dla obecności Polski w Unii Europejskiej

Zobacz również