DCT Gdańsk z przyjemnością informuje, że Charles Baker został powołany na nowego Dyrektora Generalnego terminalu. To pod jego kierownictwem, największy terminal kontenerowy w Polsce osiągnie kolejne etapy wzrostu i ekspansji. Charles Baker przejął obowiązki Dyrektora Generalnego z dniem 9 lipca 2021 roku.

Charles Baker zastąpił Camerona Thorpe’a, który po pełnym sukcesów zarządzaniu zespołem DCT Gdańsk i uczynieniu terminalu wiodącym portem zawinięć dla obszaru Polski i Morza Bałtyckiego, objął funkcję Dyrektora Generalnego PSA International w Belgii, gdzie zajmie się zarządzaniem projektami portowymi PSA.

Charles Baker jest doświadczonym i uznanym liderem w branży portowej i żeglugowej. Karierę zawodową rozpoczął w Canada Maritime Agencies, która należała do CP Ships w Kanadzie. W kolejnych latach zajmował kierownicze stanowiska w wielu wiodących firmach spedycyjnych i portowych w Wielkiej Brytanii i Holandii, pełniąc role operacyjne, nadzorcze, marketingowe, handlowe i sprzedażowe. Przed objęciem nowej funkcji w Polsce, Charles piastował funkcję wiceprezesa PSA Americas.

Jestem niezwykle zaszczycony, że powierzono mi nową rolę w Polsce i też bardzo podekscytowany możliwością pracy z dynamicznym i profesjonalnym zespołem jakim jest zespół DCT Gdańsk. Liczę na ścisłą współpracę zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi interesariuszami. Moim celem jest, aby terminal osiągnął jeszcze wyższy poziom w zakresie doskonałości operacyjnej i usługowej tak, aby zaspokoić potrzeby naszych cenionych klientów i partnerów. Chciałbym także podziękować Cameronowi za jego wielki wkład w sukces DCT Gdańsk oraz za stworzenie solidnych fundamentów pod kolejną fazę rozwoju terminalu – powiedział Charles Baker.

* * *

O DCT Gdańsk:

DCT Gdańsk powstał w 2007 roku i może rocznie przeładować ponad 3 mln TEU. W 2020 roku DCT Gdańsk obsłużył ponad 1,9 mln TEU. Długość nabrzeża głębokowodnego wynosi 1,3 km. DCT Gdańsk obsługuje ponad 600 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata. DCT zatrudnia ponad 1000 pracowników i ma bezpośredni wpływ na gospodarkę regionalną i ogólnopolską. DCT Gdańsk podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnych, a jasno określone, mierzalne cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią działalności biznesowej DCT. Terminal jest własnością PSA International, IFM Investors i Polskiego Funduszu Rozwoju.

* * *

O PSA International, IFM Investors i Polskim Funduszu Rozwoju

PSA jest wiodącą globalną grupą portową i zaufanym partnerem dla podmiotów z branży cargo na całym świecie. Z flagowymi inwestycjami w Singapurze i Antwerpii, globalna sieć PSA obejmuje ponad 50 terminali w 26 krajach na całym świecie. IFM Investors to globalny zarządca funduszy instytucjonalnych, który na dzień 31 grudnia 2018 r. zarządza funduszami o wartości 82 mld USD. Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Frankiewicz (Ząbkiewicz)/materiały prasowe DCT

Previous

Znaczenie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu dla systemu HNS[1]

Next

Siedem podmiotów zainteresowanych zainwestowaniem w PG Eksploatacja S.A.

Zobacz również