Bezpieczeństwo, dbałość o środowisko naturalne, naszych pracowników i wsparcie dla lokalnych społeczności – to filary strategii zrównoważonego rozwoju, którą realizuje DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Firma podsumowała właśnie swoje aktywności społeczne w 2020 r. w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem kontenerowym w Polsce, który regularnie publikuje raporty społeczne.

Mimo, iż wraz z pandemią pojawiło się wiele barier i wyzwań, DCT Gdańsk nie ustawał w swej aktywności podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Firma co roku współpracuje z wieloma podmiotami (m.in. policja, straż pożarna, szkoły i przedszkola), jednak w roku 2020 z uwagi na wymogi bezpieczeństwa sanitarnego przeprowadzanie wielu dotychczasowych działań w formie stacjonarnej nie było możliwe. Mimo tego, w tymże roku DCT zorganizowało 20 projektów społecznych z 15 różnymi partnerami; głównie akcje mające na celu walkę z pandemią COVID-19 takie jak pomoc seniorom, medykom oraz szpitalom ale również wsparcie społeczności lokalnej w tym pracowników, dzieci i młodzieży w zachowaniu zdrowia mentalnego i fizycznego oraz bezpieczeństwa przy jednoczesnym rozwijaniu swoich umiejętności. 

Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju DCT Gdańsk składa się z czterech części dotyczących: środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, pracowników oraz wsparcia lokalnych społeczności. Na przykład jeśli chodzi o środowisko DCT Gdańsk opisuje działania, dzięki którym między 2018 a 2019 r. udało się ograniczyć liczbę jednorazowych tworzyw sztucznych o dwadzieścia tysięcy, a w 2020 r. plastik jednorazowego użytku został całkowicie wyeliminowany. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo DCT ciągle doskonali i wdraża procedury mające na celu ograniczenie zagrożeń na stanowiskach pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym. W 2020 r. DCT kontynuował również wyróżnianie, poprzez szereg inicjatyw, dbających o bezpieczeństwo pracowników, promując jednocześnie zdrowy i aktywny styl życia. W obszarze działań na rzecz społeczności lokalnych DCT mocno postawił na wsparcie seniorów – mieszkańców okolicznych dzielnic – oraz organizację kina letniego na plaży w dzielnicy Stogi, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców sąsiadujących dzielnic, jak i gdańszczan z oddalonych części miasta.

Prowadzenie działalności zgodnie z celami Zrównoważonego Rozwoju jest nie tylko działaniem
marketingowym. Nie postrzegamy naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jako obowiązku, ale jako ofertę wsparcia, co jest dla nas zupełnie naturalne. Jesteśmy odpowiedzialnymi
obywatelami korporacyjnymi, wtopieni w lokalną społeczność. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli
funkcjonować jako osobny byt, dlatego tak bardzo dbamy o relacje zarówno z naszymi pracownikami, jak
i mieszkańcami okolicznych dzielnic. Myślimy o naszej obecności w Gdańsku i Polsce długofalowo, stąd na przykład nasza troska o środowisko. Konsekwentnie ograniczamy nasz ślad węglowy dzięki wykorzystaniu nowych technologii,
mówi Charles Baker, dyrektor generalny DCT Gdańsk.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju DCT Gdańsk opublikowano w 2018 roku i był to pierwszy tego typu dokument w historii DCT Gdańsk oraz polskiego przemysłu kontenerowego. Raporty DCT powstają
w oparciu o Międzynarodowy Standard Global Reporting Initiative (międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm).

W raporcie, Dominika Milion, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju DCT Gdańsk, podsumowuje: DCT Gdańsk to nie tylko przejrzysta działalność biznesowa, sprawne zarządzanie finansami i poszanowanie praw człowieka. DCT Gdańsk to także odpowiedzialność, której znaczenie i rolę bardzo dobrze rozumiemy. Nasze obiekty znajdują się w pobliżu obszaru o wyjątkowej wartości przyrodniczej objętym siecią ochronną Natura 2000. Co więcej, mamy świadomość wpływu, jaki nasza obecność i działalność mogą wywierać na społeczność lokalną, którą chcemy wspierać – w końcu większość naszych pracowników mieszka w okolicy. Z dumą możemy powiedzieć, że społeczność lokalna to nasi ludzie.

Przedstawiciele firmy zapowiadają, że nie jest to ostatnia edycja raportu. „W nadchodzących latach planujemy publikację kolejnych edycji raportu, aby pokazać dalsze zaangażowanie DCT w kwestie dotyczące społeczeństwa, środowiska, pracowników, aby zapewnić, że DCT utrzymuje najwyższe standardy jako firma odpowiedzialna społecznie.” – mówi Marcin Kamola, Kierownik Komunikacji i Wsparcia Sprzedaży DCT Gdańsk.

Tekst: materiały prasowe DCT

Zobacz raport – kliknij

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O DCT Gdańsk:

DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 roku posiada zdolność przeładunkową w wysokości 3 mln TEU. Terminal obsługuje ponad 600 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata. W 2020 roku DCT Gdańsk obsłużył ponad 1,9 mln TEU, a 8 kwietnia 2021 r. osiągnął 15 mln TEU, łącznie przeładowanych od czasu inauguracji 14 lat temu.

Terminal ma znaczący wpływ na gospodarkę; zatrudnia ponad 1000 pracowników, z czego ponad 50 proc. mieszka w Gdańsku i okolicach. Ponadto generuje ponad 12 mld złotych rocznie z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł do budżetu państwa.

DCT Gdańsk podejmuje również działania na rzecz społeczności lokalnych, a jasno określone, mierzalne cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią działalności biznesowej DCT. Terminal jest własnością PSA International (40 proc.), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund advised by IFM Investors (30 proc.). PSA International jest wiodącą globalną grupą portową i zaufanym partnerem dla podmiotów z branży cargo na całym świecie. Dzięki flagowym operacjom prowadzonym w Singapurze i Antwerpii, globalna sieć PSA obejmuje ponad 50 lokalizacji w 26 krajach na całym świecie. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. IFM Investors to globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 118 miliardów USD (na dzień 31 marca 2021 r.).

Previous

103. rocznica utworzenia Marynarki Wojennej

Next

Podpisano kontrakt na budowę promów dla polskich armatorów

Zobacz również