W dniach 21-23 października br. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni obradowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rektorzy poruszali sprawy funkcjonowania uczelni w Polsce, rozmawiali o planach finansowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. o prognozach i decyzjach budżetowych MEiN na rok akademicki 2021/2022, o ewaluacji jakości działalności naukowej, o powrocie do kształcenia w siedzibach uczelni. Rektorzy dyskutowali również na temat zmian w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pierwszego dnia w Sali Senatu UM spotkali się członkowie Prezydium KRASP. Wśród poruszanych tematów znalazły się wybory członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zaplanowane na drugi dzień Konferencji), omówienie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz planów ubiegania się przez KRASP o członkostwo w Polskim Komitecie Olimpijskim. Efektem rozmów było m.in. wypracowanie stanowiska Prezydium KRASP w sprawie niepokojącej wszystkich sytuacji na ww. granicy.

Drugiego dnia obradowało Zgromadzenie Plenarne KRASP, z udziałem 87 Rektorów z całej Polski, podczas którego dokonano wyboru członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Zgromadzenia Plenarnego wybrali 12 przedstawicieli, którzy rozpoczną kadencję z dniem 1 stycznia 2022 roku, w składzie:
prof. dr hab. Bączek Tomasz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Diks Krzysztof (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Kistryn Stanisław (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Merkisz-Guranowska Agnieszka (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Miczka Tomasz (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
dr hab. Pałys Marcin, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Przyłuska-Fiszer Alicja (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
prof. dr hab. inż. Szmidt Jan (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Szyndel Marek Stefan (SGGW / Warsaw University of Life Sciences)
prof. dr hab. Wiktor Jan Władysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Witkoś Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Zyzak Wojciech (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Podczas Zgromadzenia Plenarnego wszystkim Rektorom, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w obradach wręczone zostały odznaki KRASP – związane z pełnieniem funkcji rektorskiej. Po obradach miał miejsce briefing prasowy z krótkim omówieniem poruszanych podczas dyskusji tematów (poczytaj tu – kliknij)

Zapowiadaną, największą atrakcją dla uczestników konferencji, miał być kilkugodzinny rejs na szkolnym żaglowcu „Dar Młodzieży” po Zatoce Gdańskiej, z rozwinięciem żagli oczywiście. Niestety z powodu bardzo niesprzyjających warunków pogodowych zdecydowano, że rejs się nie odbędzie. Odbyło się natomiast na jego pokładzie okolicznościowe przyjęcie, przygotowane przez komendanta kpt. ż.w. Artura Króla i jego załogę z szefem kuchni na czele. Uczestnicy na dziobie żaglowca, mając za plecami namiastkę rejsu w postaci widoku na morze, ustawili się do wspólnej, pamiątkowej fotografii. Było też wspólne śpiewanie szant niezapomnianego, zmarłego w tym roku Jerzego Porębskiego.

Trzeciego dnia Konferencja odbywała się w Auli na Wydziale Nawigacyjnym UM. Podczas obrad rektorzy wysłuchali prezentacji przedstawicieli Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Wręczono również Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA.

Tekst z wykorzystaniem informacji Uniwersytetu Morskiego i KRASP: Cezary Spigarski (również tych kilka zaprezentowanych fotografii)

Previous

Poseł Jerzy Wilk patronem Mostu Południowego

Next

Zobacz również