21 kwietnia br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Ørsted podpisały list w sprawie współpracy w zakresie bezzałogowych pojazdów, dronów, robotyki i zrównoważonego transportu dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Celem współpracy jest rozwój innowacyjnych technologii oraz ich komercjalizacja na polskim i międzynarodowym rynku. Port Gdynia i Ørsted mają w planach dzielenie się wiedzą, wzajemne wspieranie rozwoju potencjału biznesowego, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz opracowywanie propozycji projektów i wniosków o dofinansowanie w 2 dziedzinach: pojazdów bezzałogowych, dronów i robotyki oraz zrównoważonego transportu morskiego.

Polska ambitnie wkracza na ścieżkę rozwoju offshore planując 8-11 GW mocy do 2040 roku na Morzu Bałtyckim (zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r.). Komisja Europejska ocenia, że do 2050 roku w Europie powstanie 300GW, w tym 80 GW na Morzu Bałtyckim. 26,3 mld euro wyniosły w 2020 r. europejskie inwestycje w nowe farmy wiatrowe na morzu – wynika z raportu WindEurope – największej europejskiej organizacji sektora energetyki wiatrowej. W Europie jest obecnie 116 farm w 12 państwach, z czego 40 % mocy stanowią farmy brytyjskie.

Sektor offshore jest branżą szybko rozwijającą się i bardzo innowacyjną. Jego rozwój przyczyni się do rozkwitu polskiej gospodarki poprzez stworzenie nowych szans dla wielu przedsiębiorstw już działających oraz mających na celu dostosowanie do świadczenia usług w ramach polskiego łańcucha dostaw. Obecnie farmy wiatrowe na Bałtyku chcą budować PGE i Ørsted (łącznie 2,5 GW mocy), Polenergia i Equinor (łącznie 1,4 GW), PKN Orlen i Northland Power (1,2 GW), Ocean Winds (400 MW), RWE (350 MW). Według danych Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce w 2030 r będzie 77 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze offshore.  Przewidywany wzrost PKB do 2030 roku dzięki morskim farmom wiatrowym szacuje się na 60 mld zł. Obecnie 78 aktywnych przedsiębiorstw zaangażowanych jest w polski łańcuch Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Ørsted jest wiodącym na świecie deweloperem i operatorem morskich farm wiatrowych, posiadającym w portfelu także inne odnawialne źródła energii.

Ørsted wysoko ocenia potencjał rynku OZE w Polsce i zamierza aktywnie inwestować w rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Jako firma uznana w 2021 roku za najbardziej zrównoważony koncern energetyczny na świecie, prowadzimy nasze inwestycje we współpracy z lokalnymi firmami i społecznościami dbając, aby rozwój MEW obywał się z korzyścią dla lokalnego rozwoju gospodarczego. Bardzo cieszymy się, że nasz pierwszy List Intencyjny na polskim rynku, podpisujemy z Portem Gdynia ważnym podmiotem dla rozwoju polskiego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej oraz że związany jest z działaniami na rzecz rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki” – mówi Agata Staniewska Członek Zarządu Orsted Polska OF Services.

Port Gdynia, jako port podwójnego przeznaczenia: port o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i obronności państwa oraz gospodarz HNS, bezpieczeństwo traktuje jako sprawę priorytetową. Właśnie dlatego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są wdrażane we współpracy ze specjalistami oraz dostosowywane do dynamicznie zmieniającego się pod katem technologicznym otoczenia. Dostrzegając jednakże nie tylko zagrożenia, ale również ogromne możliwości, które są determinowane przez dynamiczny rozwój bezzałogowych statków powietrznych Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zdecydował się wdrożyć długofalową strategię dotyczącą dronów.

„Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem transportu morskiego i w szczególny sposób dotyczy działalności portów. Dotychczasowe działania, wdrożone w ramach strategii dot. bezzałogowych statków powietrznych, przyniosły pozytywne efekty, co oznacza, że przyjęta przez Port Gdynia droga była słuszna i pozwala z optymizmem spoglądać na rozpoczynające się projekty. Cieszy fakt, że już od samego początku dostrzegliśmy nie tylko zagrożenia, ale również szanse, jakie stwarza dynamiczny rozwój sektora BSP. Dzięki temu, w chwili obecnej bierzemy udział nie tylko w kształtowaniu środowiska dla rozwoju najnowszych technologii, ale również dla rozwoju lokalnego biznesu. Jest to doskonały przykład idei „local content”, którą wdrażamy w ramach działalności Spółki”- mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

W 2020 roku Polska osiągnęła jeden z najwyższych na świecie wskaźników gotowości do wdrażania usług dronowych oraz jest unijnym liderem cyfryzacji usług wspierających operacje lotnicze bezzałogowych statków powietrznych.

Tekst i zdjęcie: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Previous

Dzień Otwarty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 23 kwietnia 2021 roku

Next

Urząd Morski w Gdyni poszukuje WOLONTARIUSZY do współpracy w zakresie edukowania społeczeństwa w zakresie ochrony wydm i lasów nadmorskich

Zobacz również