20 kwietnia br. pomiędzy inwestorem – Urzędem Morskim w Gdyni, a wykonawcą – firmą Budimex S.A. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.

Dzisiaj podpisujemy kolejną ważną umowę, która pozwoli nam na kontynuowanie prac przy drodze wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanej i w Elblągu. Inwestycja ta jest niezwykle istotna dla przyszłości Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres prac, wynikający z umowy, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Przekop Mierzei stworzy szansę na rozwój gospodarczy dla wszystkich portów Zalewu Wiślanego, a także znacząco skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie sto kilometrów. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie zostanie zmodernizowany tor wodny rzeki Elbląg oraz wybudowany zostanie most obrotowy w Nowakowie – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wartość kontraktu wynosi 574 073 648,82 zł brutto, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

Podpisanie umowy na drugą część inwestycji to następny krok milowy w realizacji programu budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dla Urzędu Morskiego w Gdyni jest to szczególnie radosna chwila, kiedy możemy inaugurować kolejną budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do polskich portów – w tym przypadku do portu w Elblągu. W obecnej chwili rola transportu morskiego, portów jako centrów przeładunkowych jest szczególnie istotna i kluczowa w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. Każdy nowy szlak żeglugowy przyczynia się do wzrostu wydajności, konkurencyjności i budowania przewagi logistycznej polskiej gospodarki – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Umowę ze strony Budimex S.A. podpisał prezes Dariusz Blocher, który stwierdził: – Inwestycje hydrotechniczne, takie jak II etap budowy szlaku morskiego do portu w Elblągu, są w Polsce niezbędne. Regulacje rzek, poprawianie żeglowności szlaków wodnych i retencja wody są normalną częścią krajobrazu inwestycji w Unii Europejskiej. Budimex posiada duże doświadczenie w realizacji takich projektów budowlanych. W 2020 roku zakończyliśmy z sukcesem budowę największego zbiornika przeciwpowodziowego dla górnej Odry w Raciborzu. Obecnie realizujemy kontrakty hydrotechniczne na Odrze, w portach morskich w Gdańsku oraz zbiornik Żelazny Most dla KGHM pod Lubinem. Wykonane prace wzmocnią nabrzeże rzeki, zapewnią dodatkową ochronę przeciwpowodziową i umożliwią cumowanie statków na rzece Elbląg. Wszystkie prace będziemy prowadzić z poszanowaniem wymagań środowiskowych i lokalnych społeczności. Osiemdziesiąt procent sąsiadów naszych budów ocenia pozytywnie współpracę z nami jako generalnym wykonawcą.

Kontrakt w liczbach:

 • przebudowa istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a w rejonie Nowakowa 40 m, w zakresie obudowy brzegów (główny zakres prac to umocnienie brzegów rzeki przy użyciu m. in. ścianek szczelnych oraz kotew gruntowych, jednak bez robót czerpalnych)
 • wykonanie kotew gruntowych o łącznej długości 202.000 mb
 • wykonanie umocnienia brzegów za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości brzegu 13,3 km (głębokość wbicia ścianki od -14 m do -21,5 m n.p.m.; łączna powierzchnia ścianek to 234.000 m2, łączny ciężar ścianek to 37.400 ton stali)
 • wykonanie umocnienia brzegów za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości brzegu 1,7 km (głębokość ścian do -20m n.p.m.; całkowita powierzchnia ścian szczelinowej to 64.390 m2; grubość ściany 0,8 m)
 • łączna powierzchnia nowych ścian i brzegów rzeki Elbląg wyniesie ponad 300 km2
 • budowa mostu obrotowego na rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, w odległości około 650 m od istniejącego mostu pontonowego. Parametry nowoprojektowanego obiektu: długość 104,3 m rozpiętość przęseł 2 x 51,5m
 • prace drogowe o długości 2 km

Dla przypomnienia, całość inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską składa się z trzech części.

 • Cześć I

Zaawansowanie wykonania aktualnie realizowanej umowy (część I) wynosi 52%. Obejmuje ona budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynków technicznych wraz z instalacjami, parkingami oraz punktem widokowym. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem. Na Zalewie Wiślanym budowana jest  wyspa, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków. Kontrakt realizuje konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

 • Część III

Trzecia część, scalająca całą inwestycje, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Ogłoszenie przetargu na tę część planowane jest w IV kwartale 2021r.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 25 km. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg –ponad 12 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Z nowej drogi wodnej będą mogły korzystać jednostki o następujących parametrach:

 • 100 m długości
 • 20 m szerokości
 • 4,5 m zanurzenia,

dla jednostek jednokadłubowych oraz

 • 180 m długości dla zastawu pchacz plus dwie barki przy tej samej maksymalnej szerokości i zanurzeniu

Magdalena Kierzkowska, Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora, Urząd Morski w Gdyni

Zdjęcia: Cezary Spigarski

* * *

Wizyta w elbląskim porcie była też okazją do dokładniejszego obejrzenia jednostek Urzędu Morskiego zacumowanych w basenie Kapitanatu Portu Elbląg. Używane tam dwie jednostki zostały zbudowane w ramach projektu „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”, dzięki któremu UM wymienił na nowe 5 swoich leciwych już jednostek (poczytaj tu – kliknij). W Elblągu operują: „Hydrograf 17” – do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego – zbudowany przez stocznię Uudenkaupungin Tyovene Oy z Finlandii, a dostarczony w 2019 roku oraz „Kontroler 24” – szybka jednostka, wyprodukowana w firmie Techno Marine Sp. z o.o. z Malborka i dostarczona w 2020 roku. (cs)

Hydrograf 17

Kontroler 24

Previous

Port Gdańsk awansuje na I miejsce na Bałtyku

Next

PGE S.A. inwestuje i zwiększa możliwości przeładunkowe w Porcie Gdańsk

Zobacz również