22 kwietnia w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. podpisano porozumienie dotyczące współpracy tego towarzystwa klasyfikacyjnego z Politechniką Gdańską, w ramach świeżo tworzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa kierunku pn. „Projektowanie i budowa jachtów”.

Kierunek powstał we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych (Polboat) i zaangażowaniu firm produkujących jachty takimi, jak: Aluship, Complexyacht, SunReef, Technomarine i Ostróda Yacht. Obecnie pozyskano także Polski Rejestr Statków S.A.

Współpraca podejmowana jest w ramach postępującej integreacji dwóch dotąd odrębnych wydziałów Politechniki Gdańskiej, mianowicie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziału Mechanicznego. Połączenie rozpoczęło się z początkiem stycznia i planuje się jego zakończenie na jesień 2021 roku. Nowy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa ma stać się jednym z głównych filarów naukowo-badawczych Uczelni. Wśród nowotworzonych kierunków znalazł się właśnie „Projektowanie i budowa jachtów”.

Tuż przed samym podpisaniem umowy wywiązała się krótka dyskusja wśród obecnych sygnatariuszy. Jak mówił dr hab inż. Wojciech Litwin, profesor PG, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa (przed połączeniem Prodziekan ds. Nauki Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa): mechanizm współpracy z Polskim Rejestrem Statków będziemy tworzyć – czy to będzie jeden miesiąc w semestrze, czy jeden dzień w tygodniu – jeszcze nie wiemy, jaki mechanizm zadziała, musimy się rozwijać i dostosowywać materiał nauczania do rzeczywistych potrzeb rynkowych. Bardzo nas cieszy, że do współpracy pozyskaliśmy m.in. firmę SunReef, posiadającą w Polsce biuro konstrukcyjne i własną stocznię jachtową. Kolejnym krokiem będzie też rozwijanie kierunku związanego z energetyką wiatrową. Działamy z dużym poparciem Dziekana WIMiO Profesora dr. hab. inż. Andrzeja Seweryna (jak dodaje z uśmiechem – Dziekana Dziekanów).

Zaraz też wyjaśnił to sam Profesor Andrzej Seweryn (wcześniej przez cztery kadencje dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, również jej prorektor): mamy zawiązaną organizację – Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych – byłem honorowym przewodniczącym przez dwie kadencje – „Dziekanem Dziekanów”.

Zapytany o oczekiwania przy właśnie zawiązującej się współpracy Członek Zarządu PRS S.A. Dariusz Rudziński: Nasza współpraca z Politechniką Gdańską trwa od połowy lat czterdziestych XX wieku. Kadra Naukowa PG działa w Radzie Technicznej PRS, pochylając się nad jakością przepisów, tworzonych tu wymagań technicznych, również absolwenci PG zasilają kadrę inspektorską i kierowniczą PRS-u. Wspólnota interesów jest ogromna. Zależy nam na wysokiej jakości merytorycznej i kompetencyjnej przygotowywanych przez PG absolwentów, ich maksymalnie możliwemu przygotowaniu do zawodu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowym kierunku Projektowaniu i budowie jachtów – my specjalizujemy się w tym od dłuższego czasu, absorbujemy tę wiedzę, ale też chcemy się nią dzielić. Towarzystwo klasyfikacyjne jest depozytariuszem wiedzy technicznej. Mamy ogromne doświadczenia w prowadzeniu nadzorów nad polskimi żaglowcami. Klasyfikujemy żaglowce: „Dar Młodzieży”, „Pogoria” „Fryderyk Chopin”, „Oceania” także mniejsze jachty. Braliśmy udział przy rekonstrukcji żaglowca „Generał Zaruski”. Zakładamy, że w obecnej dobie panującej pandemii, będzie powstawać coraz więcej jednostek rekreacyjnych, eksploatowanych w kraju, m.in. domy pływające, co na pewno rozszerzy pole współpracy między nami.

Profesor Andrzej Seweryn: Nie ukrywam, że moją nadzieją jest dalsze zacieśnianie współpracy, że uda nam się więcej zrobić w sferze naukowej. Moją specjalizacją są sprawy zmęczeniowe, pękanie, a Państwo (PRS) zajmujecie się bezpieczeństwem – przed nami wiele wspólnych tematów do dyskusji. W sferze kształcenia studentów udział firm takich, jak Polski Rejestr Statków, praktyków, jest niezwykle dla nas cenny.

Uczestniczący w rozmowie Rafał Wojtyra, Kierownik Inspektoratu Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi (wcześniej pracownik naukowy PG): rozwijają się śródlądowe drogi wodne Pętla Żuławska, Pętla Wielkopolska, mam nadzieję, że zacznie być dostępny Kanał Augustowski. My, jako komórka zajmująca się małymi jednostkami i jachtami bardzo na tę nową współpracę liczymy.

Dr Monika Warmowska-Gadzińska, Dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego PRS S.A.: zatrudniamy także studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, przygotowują dla nas modele oraz obliczenia wytrzymałościowe, od wielu lat korzystamy z kadr PG. Jesteśmy bardzo zadowoleni z utworzenia nowego kierunku na Politechnice Gdańskiej.

Chwilę później porozumienie zostało podpisane.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Poczytaj też tu o nowym kierunku – kliknij

Previous

Urząd Morski w Gdyni poszukuje WOLONTARIUSZY do współpracy w zakresie edukowania społeczeństwa w zakresie ochrony wydm i lasów nadmorskich

Next

Rozmowa z Krzysztofem Urbasiem, prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Zobacz również